Vigència Carta Serveis

Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada pel Gerent de la Universitat de València en data de 31 d’octubre de 2017.

La vigència d’aquesta carta serà de quatre anys a partir de l’1 de novembre de 2017, llevat que variacions importants dels seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.