Serveis Prestats

Els principals serveis desenvolupats pel Gabinet de Premsa són:

 Notícies en la pàgina web institucional

S.1 Redactar, editar i publicar les notícies que figuren en la pàgina web principal de la Universitat de València i actualitzar-les. A més, realitzar el manteniment d’una pàgina específica de noticies.

Xarxes socials de la UV

S.2. Coordinar i dotar de continguts la presència institucional de la Universitat de València en les xarxes socials corporatives (Facebook, Twitter, Google+, canal Youtube...), així com donar resposta a la interactuació dels seguidors i seguidores.

Periòdic setmanal InfoUniversitat

S 3. Elaborar el periòdic setmanal InfoUniversitat, que s’edita electrònicament, amb l’actualitat universitària, que inclou notícies, reportatges, entrevistes, articles d’opinió, imatges, enllaços a àudios i vídeos, dirigit especialment a l’alumnat de la UV i es publica en http://....

Ràdio i televisió de la Universitat de València

S 4. Gestionar, en col·laboració amb el Taller d’Audiovisuals, la programació de la ràdio i la televisió (Mediauni) de la UV que s’emeten en línia, amb programació diària, i repositoris que emmagatzemen i fan accessible el total de la producció.

Mediació amb els mitjans de comunicació

S 5. Posar en contacte els òrgans de govern, PDI, personal investigador, PAS i representants dels estudiantsamb els periodistes dels mitjans de comunicació, per tal de facilitar entrevistes, declaracions, opinions... i assegurar la presència de la institució en diaris, ràdios, televisions, agències i mitjans electrònics, i convocar conferències de premsa.

Activitats d’interès periodístic

S 6. Difondre en els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, agències i Internet) les activitats d’interès periodístic, com ara els resultats de les investigacions realitzades en el si de la institució, els actes acadèmics, culturals i cívics organitzats per l’alumnat i el professorat, i la informació institucional generada pels membres de la UV.

Recull de Premsa

S 7. Elaborar i editar el Recull de Premsa diàriament, amb l’objectiu de documentar per a la comunitat universitària la informació publicada en una desena de mitjans escrits.

Guia d’Experts

S 8. Gestionar una Guia d’experts (es tracta d’una base de dades) que té l’objectiu de posar en contacte els investigadors i investigadores experts de la UV amb els i les periodistes dels mitjans de comunicació per organitzar entrevistes, participació en programes de ràdio o televisió...

Correus institucionals

S 9. Coordinar l’enviament massiu de correus electrònics (llista zero) amb informació institucional a tota la comunitat universitària o per col·lectius.