Indicadors

 

I 1. Desfasament de dies entre la publicació de la notícia i el fet [C1]

I 2. Taxa de remissió de resposta en 24 hores. [C2]

I 3. Quantificació de l’audiència en InfoUniversitat anualment. [C3]

I 4. Quantificació de l’audiència en la ràdio i la televisió anualment. [C4]

I 5. Nombre d’insercions en els mitjans de comunicació anualment. [C5]

I 6. Nombre de notícies publicades en el Recull de Premsa anualment. [C6]

I 7. Nombre d’insercions diàries en el Recull de Premsa. [C7]

I 8. Nombre d’experts i expertes incorporats en la Guia anualment. [C8]

I 9. Taxa de remissió dels correus en la data indicada. [C9]

NOTA: En cada indicador s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del compromís a què està vinculat.