Compromisos

Notícies en la pàgina web institucional

C1. Les notícies de la web principal i de la pàgina de notícia es troben actualitzades en temps real, amb la pertinent adequació dels temps verbals, dates i altres dades. [S1]

Xarxes socials corporatives de la Universitat de València

C2. Respondre immediatament a totes les consultes i peticions d’informació que arriben via xarxes socials dels seguidors i seguidores. [S2]

Periòdic setmanal InfoUniversitat

C3. Seleccionar els continguts que considerem útils per a l’alumnat, a l’hora d’orientar-los i informar-los en la seua activitat universitària. [S3]

Ràdio i televisió de la Universitat de València

C4. Oferir una programació atractiva per a l’alumnat, amb continguts que reflecteixen les seues experiències i vivències. [S4]

Mediació amb els mitjans de comunicació

C5. Augmentar la presència institucional dels portaveus, experts i membres de la Universitat de València en els mitjans de comunicació. [S5]

Activitats d’interès periodístic

C6. Remetre notes de premsa de qualitat (veracitat, contrast, impacte, interès...) als mitjans de comunicació, per tal de difondre les activitats d’interès periodístic que generen els portaveus, experts i membres de la Universitat de València. [S6]

Recull de Premsa

C7. Actualitzar diàriament el Recull de Premsa de la Universitat de manera que continga tota la informació publicada en una desena de mitjans escrits. [S7]

Guia d’Experts

C8. Augmentar el nombre dels nostres experts i expertes inclosos en la Guia. [S8]

Correus institucionals (Pregoner)

C9. Difondre els correus en la data indicada pel remitent. [S9]

 

NOTA: En cada compromís s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del servei a què està associat.