La UV vacunarà contra la COVID-19 als seus campus el 18 i 20 d’octubre

  • Gabinet de la Rectora
  • 6 d’octubre de 2021
 

En el marc de l’acord amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públic, els serveis mèdics de la Universitat de València vacunaran, prèvia inscripció, a les i els membres de la comunitat universitària (estudiantat, PDI i PAS) que no hagen completat la seua pauta vacunal contra la COVID als gabinets de salut dels campus UV (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna i Tarongers) els dies 18 i 20 d’octubre.

El passat dilluns 27 de setembre la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública es va adreçar als rectors i rectores de universitats valencianes per acceptar la seua oferta de col·laboració en el procés de vacunació contra la COVID-19, participant en la fase de vacunació d’aquelles persones que, fins el moment, no hagen completat la seua pauta vacunal.

L’objectiu d’aquesta nova fase de col·laboració és apropar aquest servei al lloc d’estudi o de treball, facilitant la compatibilitat dels horaris d’atenció a les persones membres de la comunitat universitària que encara no hagen iniciat o completat la seua pauta vacunal.

Després de la reunió tècnica de coordinació mantinguda el dimarts 28 de setembre amb la Conselleria, i les tasques de coordinació internes, la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, va informar el dijous 30 de setembre els degans, deganes i director de centres i el dimarts 5 d’octubre al Consell de Govern del procés que se seguirà.

Sota la coordinació de la vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis, el Servei de Prevenció i Medi Ambient, a través dels seus gabinets mèdics, vacunarà les i els membres de la comunitat universitària que així ho desitgen, prèvia sol·licitud de cita.
En el disseny d’aquest procediment han col·laborat la direcció de gestió electrònica i la Unitat Web i Màrqueting de la Universitat.

Tot seguit es proporciona informació sobre aquesta fase de vacunació.

Qui pot vacunar-se?

Aquesta és una oportunitat extraordinària de vacunació en la Universitat de València que s’adreça a qualsevol membre de la comunitat universitària: estudiantes i estudiants (incloent estudiantat Erasmus incoming i de programes internacionals), PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PDI (personal Docent i Investigador, incloent Personal Investigador i Personal Investigador en Formació).

S’atendrà tant a les persones que no han rebut cap dosi, com a aquelles que estan pendents de la segona dosi per completar la seua pauta de vacunació.

D’acord amb les instruccions de la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, no podran atendre’s a la Universitat:
Les inoculacions de la tercera dosi de vacuna, prevista únicament per a col·lectius específics. Aquesta tercera dosi requereix prescripció mèdica i serà atesa únicament en els punts de vacunació establerts per la Conselleria
La inoculació d’una segona dosi de la vacuna a persones que hagen patit la COVID-19. En aquests casos, la pauta de vacunació es limita a una única dosi, amb la qual podrà obtenir-se la certificació COVID digital UE amb efectes equivalents a la pauta ordinària de dues dosis

Quina vacuna s’administrarà?

La vacuna que proporcionarà la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a aquesta fase de vacunació és Pfizer.

Per això, entre la primera i la segona dosi, hauran de passar, almenys, tres setmanes.

Lloc i horari de la vacunació

Les vacunes s’administraran els dies 18 i 20 d’cotubre, de 8:30 a 10:45 i d’11:30 a 14 hores  i el dia 20 d’octubre de 15:45 a 17 hores als gabinets mèdics dels campus de la Universitat de València (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna i Tarongers).

Qualsevol membre de la comunitat universitària pot sol·licitar cita en qualsevol dels gabinets mèdics, independentment del campus on desenvolupe les seues activitats.

Cal sol·licitar cita prèvia per poder vacunar-se, i es pot seleccionar dia i franja horària dins de la disponibilitat de les cites, a través del sistema telemàtic habilitat per sol·licitar la vacunació.

Com sol·licitar la vacunació 

A través de l’aplicació telemàtica habilitada per a aquest procés de vacunació.

Aquest és l’enllaç per sol·licitar cita: https://go.uv.es/vacunacovid/citaprevia 

Documentació requerida

Les persones interessades en aquest procés de vacunació hauran d’anar provistes del seu Document d’Identitat (DNI, NIE o passaport) i, preferentment, de la seua targeta sanitària SIP.

Es recomana a totes les persones interessades que tramiten prèviament la targeta SIP en el seu centre de salut o per via telemàtica quan tinguen la seua residència en una altra comunitat autònoma o país.
Pot informar-se sobre el procediment d’obtenció de la targeta SIP en aquest enllaç: http://www.san.gva.es/web/dgcal/tarjeta-sanitaria 

Les persones amb alguna dosi de vacuna administrada fora de la Comunitat Valenciana, per tal de rebre una segona dosi hauran d’aportar la documentació necessària que justifique la primera dosi rebuda, incloent el tipus de vacuna, el lot, lloc i data de vacunació.
Sense aquesta documentació no es podrà considerar a la persona vacunada.

Per sol·licitar informació específica sobre aquest procediment pot adreçar-se al Servei de Prevenció i Medi Ambient, a través del correu salutlaboral@uv.es