La Universitat de València oferirà un 46% de les classes en valencià el proper curs

  • Gabinet de Premsa
  • 7 de novembre de 2018
 
Rectorat de la Universitat
Rectorat de la Universitat

La Universitat de València oferirà, com a mínim, un 46% de les classes en valencià durant el curs 2019-2020, segons els criteris per a l’elaboració de l’Oferta de Curs Acadèmic (OCA) aprovats aquest dimarts pel Consell de Govern. El Pla d’Increment de la Docència en Valencià vigent en la institució indica que cada any s’ha d’augmentar l’oferta un 3%, fins aconseguir el 50% en 2022.

El punt ha estat presentat pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, qui ha remarcat que els criteris d’OCA han experimentat canvis mínims, un fet que ha valorat perquè consagra un “marc estable” per poder organitzar la docència sense daltabaixos.

Segons el document aprovat, el nombre d’hores ofertes com de docència en valencià en cada titulació no pot ser inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera; i sempre que d’una assignatura se n’oferisca més d’un grup, en llengua no estrangera, almenys un ha de ser en valencià.

En les titulacions on només hi haja un grup, almenys un 46% de la docència que no s’impartisca en una llengua estrangera s’ha d’oferir en valencià. El grup s’ha d’oferir com a bilingüe valencià/castellà, amb l'especificació de l'idioma en què s'imparteix cada assignatura i subgrup.

A fi de garantir la competència acadèmica en les dues llengües oficials i en un idioma estranger dels graduats i de les graduades en la Universitat de València, se substituiran progressivament les agrupacions horàries monolingües per agrupacions plurilingües valencià/castellà i valencià/castellà/llengua estrangera. En aquest sentit, quan en un curs d’una titulació hi haja un nombre imparell d’agrupacions horàries, una d’elles pot ser plurilingüe, amb un percentatge de valencià que assegure que l’oferta global de docència en valencià en la titulació no siga inferior al 46% sobre el total no impartit en una llengua estrangera.

Oferta Ocupació Pública 2018

El gerent, Juan Vicente Climent, ha presentat l’Oferta Ocupació Pública 2018 per al personal d’administració i serveis. En aplicació de la legislació sobre la matèria, la Universitat disposa de tres anys per a convocar un total de 84 places de funcionari/funcionària pel torn lliure, i altres 19 laborals. També hi haurà 51 places de promoció interna.

Renovació AGE

D’altra banda, l’Assemblea General d’Estudiants (AGE) de la Universitat va celebrar una sessió plenària aquest dilluns, que va procedir a la renovació de la Mesa de Coordinació. Els nous integrants són Joan Pelegi (coordinador), Benjamín Velasco (secretari), Laura Barrios (vicecoordinadora ), Aitana Cabedo (tresorera), Marta Meneu-Borja (vocal), David López Picó (vocal) i Andrea Gómez (vocal).

L’AGE va adoptar un posicionament contra el nomenament de doctor ‘honoris causa’ a Juan Roig, president de Mercadona. El document, que ha estat presentat al Consell de Govern, afirma: “No compartim els motius pels quals se li ha atorgat aquest títol acadèmic, que considerem divergents als comunament meritoris del nomenament”, i demana a la institució que recapacite.
 

Arxivat en: Grau