Els últims neandertals de la Península utilitzaren recursos locals com la quarsita per a elaborar les seues eines

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 1 de juliol de 2021
 

Els investigadors Aleix Eixea, de la Universitat de València, i Joseba Ríos-Garaizar, del Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Humana (CENIEH), han publicat un estudi sobre la tecnologia lítica dels últims neandertals de la Península Ibèrica, a partir del jaciment de Peña Miel (la Rioja), un dels que presenta datacions més recents. L’estudi conclou que es van utilitzar majoritàriament elements pròxims al jaciment com les quarsites, més que sílex, de gran predomini en la cultura neandertal.

Aleix Eixea.

 

L’estudi de la col·lecció lítica neandertal trobada a Peña Miel permet conèixer en profunditat la tecnologia d’una de les últimes poblacions d’aquest grup a la Península Ibèrica. Aquestes eines, generalment de mida petita o mitjana (20-50 mm) i molt diverses, suggereixen que van ser produïdes mitjançant l’ús de diferents sistemes tècnics. Per a això, van explotar diferents recursos locals, fonamentalment quarsites, pel fet que en el jaciment hi ha poques matèries primeres transportades a mitja o llarga distància, com el sílex, de gran predomini en la cultura material neandertal.

“La Península Ibèrica va ser una de les regions on van conviure durant més temps poblacions neandertals i d’Homo sapiens, una vegada els segons es van estendre per Europa. En aquest territori, els neandertals es van establir a nivell regional i local, com en el jaciment de Peña Miel. Les seues capacitats tècniques els van permetre produir eines efectives i funcionals per a un ús directe i sense massa configuració dels talls, a diferència d’en altres llocs”, analitza Aleix Eixea, professor del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de València i que el 2018 va rebre una beca BBVA-Leonardo dotada amb 40.000 euros per estudiar la mobilitat dels neandertals i els sapiens a la Península Ibèrica.

Les característiques tècniques d’aquestes poblacions de Peña Miel mostren més vincles relacionats amb els últims neandertals de la regió franco-cantàbrica que amb les poblacions que van viure al llarg de l’àrea mediterrània.

“Les poblacions neandertals van passar per uns complexos processos d’assentament regional, mobilitat, extinció local i reemplaçament poblacional des del final del paleolític mitjà. En aquest context, el nivell i del jaciment de Peña Miel representa una de les últimes manifestacions de tecnologia neandertal a la Península Ibèrica, per la qual cosa ajuda a comprendre les trajectòries dels últims neandertals en aquesta regió”, comenta Eixea, especialista en la caracterització i sistematització de les indústries lítiques del paleolític mitjà i superior a la mediterrània occidental.

 

Article: Rios-Garaizar, J. and Eixea, A. (2021). «Lithic technological choices of late Neandertals in a mountain environment south of the Ebro Valley, Iberian Peninsula (Peña Miel level e)». Archaeological and Anthropological Sciences, 13: 123. DOI: 10.1007/s12520-021-01360-x

 

Peu de fotografia annex:

- Algunes de les peces lítiques estudiades del jacimento de Peña Miel.

Imatges: