Mesures fiscals enfront de la crisi del coronavirus

  • Gabinet de la Rectora
  • 2 d’abril de 2020
 

El director del departament d'Economia Aplicada de la Facultat d'Economia, Amadeo Fuenmayor, explica com abordar les pautes fiscals perquè aquestes no agreugen la situació econòmica per la crisi actual ocasionada per la pandèmia mundial pel Covid-19.

En el seu estudi, el professor de la Facultat d'Economia i membre del grup d'investigació Evaluación de Políticas Públicas (EVALPUB) Amadeo Fuenmayor analitza dues idees principals respecte a les mesures fiscals a prendre. La primera és que s'ha d'evitar que els impostos generen problemes addicionals derivats de la parada econòmica forçosa. La segona idea és que la futura crisi ha de trobar un sistema fiscal més sòlid i just que mai per a poder combatre l'elevada despesa que es produirà en el curt termini.

Respecte a la primera idea, el govern ja va apuntar fa uns dies que anava a arbitrar mesures per a permetre que s'ajorne el pagament d'impostos. Cap, no obstant això, en opinió d'Amadeo Fuenmayor, fer un esforç suplementari. Alguns impostos s'ajustaran automàticament. Per exemple, el pagament fraccionat dels empresaris i dels autònoms. Si el trimestre que ve el benefici cau, també el farà proporcionalment l'ingrés a realitzar.

No obstant això, d'ací uns dies caldrà ingressar el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre, i amb la incertesa actual seria aconsellable suspendre'l, remarca el director del departament d'Economia Aplicada. ‘Al cap i a la fi, l'any que ve, quan es realitze la declaració de la renda, hi haurà temps per a saldar comptes’, afirma Fuenmayor.

Segons s'assenyala en l'anàlisi, hi ha altres impostos que no canvien amb els ingressos o els beneficis. Per exemple, l'Impost sobre Béns immobles (IBI). L'ajuntament de València recapta aquest impost entre març i maig. Fuenmayor apunta que en aquest cas no seria un mal moment per a ajornar el seu pagament, a l'espera de veure els resultats de la crisi que vindrà.

La segona idea a la qual apunta l'anàlisi és respecte al sistema fiscal en el seu conjunt. A pesar que transitòriament cal tractar d'impedir que els impostos introduïsquen més dificultats, a llarg termini es necessitarà un sistema fiscal més robust que mai. Es necessitaran ingressos que puguen compensar l'elevat dèficit públic que amb tota seguretat es produirà en 2020. 

‘Per a això serveix el sector públic, per a esmorteir amb polítiques de despesa les crisis econòmiques. Però això no és gratis’, remarca Amadeo Fuenmayor. El dèficit es transforma en deute i aquest no pot créixer contínuament. Les despeses que es realitzen enguany hauran de ser pagades en el futur. I per a això es necessitarà recuperar l'activitat i les rendes, i amb elles vindrà la recaptació. 

El professor de la Facultat d'Economia assegura que aqueix moment s'ha d'aprofitar per tancar les bretxes fiscals que han anat apareixent en les últimes dècades, dessagnant a poc a poc la suficiència impositiva: reducció en els tipus de gravamen, especialment per a les rendes més altes, el creixent protagonisme de la imposició indirecta, clarament regressiva; l'afebliment de la tributació sobre la propietat, fonamentalment centrada en els més rics; l'aparició de vies d'elusió fiscal més o menys legals a través de paradisos fiscals, dins i fora de la Unió Europea, etc. 

Amadeo Fuenmayor conclou el seu estudi en què s'ha d'aprofitar per a restaurar la justícia en el nostre sistema fiscal.

_

Aquesta informació ha sigut elaborada per l’àrea de comunicació institucional del Gabinet de la Rectora, amb informació proporcionada pel professor Amadeo Fuenmayor de la Facultat d'Economia.