La Jornada d’Informació per a professionals de l’orientació celebra la vint-i-cinquena edició en línia

  • Servei d'Informació i Dinamització
  • 18 de febrer de 2021
 

La Jornada, que enceta les accions del programa Conèixer, una iniciativa del vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, es va retransmetre en directe des de la Sala de Juntes de l’Edifici del Rectorat de la Universitat de València. La situació sanitària obligà a defugir de la presencialitat sense disminuir la participació dels professionals. Prop de tres-centes persones es varen connectar a l’enllaç que havien rebut després de la inscripció.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, donà la benvinguda als assistents per celebrar els vint-i-cinc anys del programa Conèixer, tot i lamentar unes circumstàncies com les actuals per la pandèmia que, en tot cas, “no poden ser un obstacle per a comunicar-nos i que els i les joves vinguen a estudiar a la nostra universitat”. També va agrair als orientadors i orientadores “la seua tasca d’acompanyament a l’alumnat, tant necessària en aquests moments”.

Tot seguit, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, valorà el treball conjunt i el contacte entre els agents que treballen en les diferents etapes educatives i presentà als dos ponents, Alícia Villar i Francesc J. Hernández, especialistes en Sociologia de l’Educació i professors de la Universitat de València. La professora Alícia Villar, recentment nomenada per la rectora cap d’Iniciatives de Trajectòries Acadèmiques, va aclarir el concepte de trajectòria i referí com antecedent i punt de partida a la tasca que se li ha encomanat, l’estudi Trajectòries, abandons i canvis de titulació en la Universitat de València (2017) .

 

Desubicació, reubicació, prolongació d’estudis i abandó  

Villar i Hernàndez exposaren les quatre tipologies de les trajectòries acadèmiques desenvolupades en l’estudi: desubicació, reubicació, prolongació d’estudis i abandó. Totes quatre van lligades als condicionants socials, responsables que les trajectòries no siguen ni uniformes ni lineals. En aquests moments, la tasca consisteix a revisar l’estudi i posar-lo en pràctica per poder transformar-lo en accions concretes, entre elles “monitoritzar les trajectòries amb la revisió i la creació de nous indicadors; ajustar l’orientació que rep l’estudiantat que ve a la universitat; revisar la proposta formativa anterior a l’entrada en la Universitat, i millorar la selecció i la formació de l’estudiantat mentor del programa Entreiguals”.

Hernández subratllà l’actual dissolució de la pertinença a un grup / un curs, que amb la diversificació i la baixada de la presencialitat és més difícil d’aconseguir. També indicà que tant l’abandó com la prolongació dels estudis no responen a estereotips i tenen diferents escenaris i que “en cap cas es tracta de culpabilitzar ningú, sinó d’estudiar l’abandó i minimitzar-lo; de vegades és una qüestió de maduresa”.

 

Docència híbrida i recursos per a la planificació docent

La vicerectora, Isabel Vázquez, centrà la seua intervenció en la docència híbrida sobrevinguda amb la pandèmia i va parlar de l’esforç realitzat per mantenir, amb el nou model, la mateixa formació, seguint els protocols establerts per les mesures contra la COVID. També va puntualitzar que la presencialitat dels estudiants de primer curs té prioritat perquè la necessiten més. D’altra banda, manifestà la intenció de la Universitat de mantenir la màxima presencialitat possible en la docència (que s’intentarà recuperar al llarg del mes de març) i en els exàmens, i quan no es puga s’optarà per la modalitat síncrona en la docència i per la combinació els exàmens amb l’avaluació contínua. Finalment, digué que per poder posar en pràctica aquesta planificació docent s’ha reforçat l’Aula virtual (Office 365, Blackboard Collaborate, Teams, Kaltura, etc.), s’han dotat les aules amb càmeres i sistemes de gravació i s’han posat a l’abast de la comunitat universitària diferents eines per a la formació en línia.

 

Novetats per al curs vinent en els graus de la UV i en les PAU

Isabel Vázquez anuncià que en el curs 2021-2022 hi haurà un nou doble grau, el de Dret + Economia, amb un total de cinc cursos, un màxim de 75 crèdits per any i una oferta en primer de 50 places. Per la seua banda, Antoni Gil, coordinador de les PAU del districte universitari valencià comentà que el desenvolupament de les proves d’accés serà semblant al d’anys anteriors, amb una estructura que augmenta l’optativitat dels exàmens sense oferir dues propostes alternatives. Convidà a visitar la web en què la Comissió Gestora de les Proves d’Accés ha penjat la Guia PAU 2021 i un llistat de Preguntes Freqüents , documents que ajudaran a resoldre els dubtes més habituals. Per a tancar, recordà que les proves d’enguany seran presencials als campus universitaris seguint el pla de contingència que pertoque pel COVID, i que es té previst un procediment per a qui estiga hospitalitzat o confinat en el moment de realització dels exàmens.

El Sedi anuncià les dates de les Visites guiades a la Universitat (del 23 al 31 de març). Seminaris en xarxa, vídeos fets pels estudiants dels diferents graus i recursos web seran les eines a través de les quals la Universitat de València mostrarà la seua oferta de graus i les seues instal·lacions. Les Visites en línia compten amb la col·laboració dels centres de la Universitat i de la Unitat Web i Màrqueting.

Per a la producció en línia d’aquesta vint-i-cinquena edició de la Jornada d’Informació s’ha comptat amb UVcomunicació i el Tallers d’Audiovisuals (TAU).

 

Més informació: