Investigadors de la Universitat elaboren un decàleg per frenar la despoblació centrat en el gènere i l’edat

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 5 d’agost de 2021
 
Territori despoblat de l’interior de la comarca dels Serrans.
Territori despoblat de l’interior de la comarca dels Serrans.

Un estudi realitzat pels professors Juan Antonio Rodríguez, Enric Sigalat i Ricard Calvo, de les àrees de Treball Social, Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, ha analitzat la problemàtica de la despoblació en les comarques de la Serrania del Túria i el Racó d’Ademús. Planten un decàleg de mesures en què el gènere i l’edat dels pobladors i les pobladores és clau.

La investigació ha elaborat un diagnòstic sobre els principals problemes, reptes i potencialitats d’aquestes dues comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana. En línies generals agafar la comarca com a eix de referència, establir un pla estratègic d’actuació i millorar les infraestructures per atraure les dones i aquelles persones més joves són algunes de les propostes dels investigadors.

L’investigador Juan Rodríguez del Pino destaca: “a pesar d’estar en una regió que resulta un pol d’atracció econòmica (Comunitat Valenciana), observem que són territoris masculinitzats i envellits que han de ser reconvertits en espais atractius i resultar atraients a parelles joves. En aquest sentit, elements com el gènere i l’edat resulten factors a tenir en compte de cara a les mesures que cal adoptar per al futur d’aquestes zones”.

Els professors conclouen en el seu article publicat a Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales la importància de dotar d’una visió comarcal les estratègies de conjunt, que respecten les seues singularitats i les iniciatives nasquen al territori i compten amb suport extern. A més, la millora de les infraestructures –des de connexió a Internet, a les carreteres o el subministrament elèctric– podria pal·liar moltes de les bretxes que pateixen aquests territoris i la seua població.

En aquest sentit, la millora de l’esperit innovador permetria que els que millor coneixen el territori puguen emprendre negocis i les seues activitats milloren la situació econòmica de les comarques sense esperar que les entitats públiques ho facen. A més, les col·laboracions publicoprivades permetrien que les iniciatives no hagueren de dependre sempre del sector públic i en cas de nàixer del sector públic puguen comptar amb capital privat.

Perquè tots aquests canvis es puguen sostindre i finançar en el temps i puguen ser projectes de futur, cal l’elaboració d’un pla estratègic d’actuació a mitjà i llarg termini. Per a això cal que aquests territoris, a més de comptar amb el corresponent finançament, puguen convertir-se en llocs atractius per a les dones i els més joves ja que en ells resideix el futur d’aquests territoris.

 

Metodologia

El disseny metodològic ha constat de l’anàlisi de fonts estadístiques d’organismes i entitats públiques –com l’INE, l’IVE o LABORA–, i la realització d’entrevistes en profunditat amb els actors sociolaborals implicats en el territori (del món de la política, l’empresariat, sindical i tècnic). Una vegada realitzades les etapes anteriors, es van crear sengles grups de treball en els territoris per analitzar i reflexionar sobre les seues realitats, de què van formar part alguns dels actors sociolaborals que l’havien fet en les entrevistes anteriors, i en què van participar, a més, entitats locals i la ciutadania.

 

Article:

Rodríguez-Del-Pino, J. A., Sigalat-Signes, E. & Calvo-Palomares, R. (2021). Debilidades y amenazas en torno al despoblamiento de dos comarcas rurales valencianas: un reto del desarrollo local. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 53(208), 391-404. https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.208.06