Els esportistes de la Universitat reben ajudes econòmiques i gratuïtat de matrícula

  • Servei d'Esports
  • 5 de febrer de 2021
 
Imatge d'una activitat esportiva de la Universitat.
Imatge d'una activitat esportiva de la Universitat.

La vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Ester Alba, ha fet pública la resolució per la qual es concedeixen les ajudes per als esportistes universitaris per al curs 2020-2021. Les ajudes es concedeixen mitjançant el Servei d’Esports de la Universitat de València.

S’han concedit 20 ajudes 350 euros i gratuïtat dels crèdits de primera matrícula del curs 2020/2021 als 20 esportistes que han obtingut la puntuació́ més elevada i que són estudiants de grau a centres propis de la Universitat de València.

També s’ha resolt una ajuda de 350 als estudiants que han obtingut les puntuacions més elevades, després de les anteriors, fins un màxim de 98.000 euros, i que són esportistes de disciplines en què la Universitat de València participa en competicions oficials.

Finalment, hi ha ajudes acadèmic-esportives a tots els que compleixen els requisits que estableix la convocatòria i que han aportat la documentació́ per a la baremació. 

La resolució es pot consultar clicant ací