Andreu Martínez Cerezuela, graduat en Farmàcia a la UV, millor nota FIR.

  • Gabinet de la Rectora
  • 10 de maig de 2021
 
Andreu Martínez Cerezuela, graduat en Farmàcia a la UV, millor nota FIR.
Andreu Martínez

El graduat en Farmàcia per la Universitat de València, Andreu Martínez, ha obtingut la millor nota (107,5741 punts) en l’examen d’accés al Farmacèutic Intern Resident (FIR).

Andreu Martínez Cerezuela, graduat en Farmàcia per la Universitat de València ha obtingut, segons els resultats provisionals, la millor nota d’Espanya en les proves selectives d’accés a les places de formació sanitària especialitzada en farmàcia.

Ha obtingut una puntuació total de 107’5741, essent el resultat de la suma de la qualificació de l’exercici (97’4376) i la de mèrits per l’expedient acadèmic (10’1365) obtenint la primera plaça, a falta dels resultats definitius, de Farmacèutic Intern Resident (FIR).

“Estic satisfet pel treball realitzat. Les jornades intenses d’estudi s’han allargat molts mesos i una rutina tan estricta amb un temps d’oci tan reduït acaba esgotant mentalment” Ha assenyalat. A més ha remarcat que com en tots els àmbits, la pandèmia per COVID-19 ha complicat el procés de preparació, essent un període de sacrifici que “de segur que acabarà pagant la pena”, ha sentenciat.  

Andreu s’encontra indecís davant totes les possibilitats que li obrin aquests resultats i actualment s’encontra recavant tota la informació possible per a prendre la millor decisió respecte a l’especialitat i l’hospital en la que es formarà durant els propers anys.

I és que són un total de sis especialitats a les que poden optar els Farmacèutics Interns Residents: Farmàcia Hospitalària, s’encarrega d’elegir, preparar, emmagatzemar i dispensar productes sanitaris i medicaments; Anàlisi Clínics, les seues funcions són les de generar informació per a la clínica que ajude a diferenciar els estats de salut i infermetat; Microbiologia i Parasitologia, dedicada a l’estudi i tractament d’infermetats infeccioses; Bioquímica Clínica, s’ocupa d’estudiar els aspectes químics de la vida humana en la salut i en les infermetats; Immunologia, estudia l’estudi, diagnòstic i tractament de pacients amb infermetats causades per alteracions en els mecanismes immunològics; Radio farmàcia, estudia els aspectes farmacèutics, químics, bioquímics, biològics i físics dels medicaments radio farmacèutics.

Nerviós i il·lusionat per aquesta nova etapa professional, s’encontra gaudint d’uns dies de descans, mentre carrega bateries per a traslladar a un entorn clínic tot el que ha estudiat i sobretot, de conèixer de primera mà el funcionament d’un hospital, i amb moltes ganes de conèixer gent nova i continuar aprenent.