Tres de cada quatre recent titulats del doble grau en ADE+Dret accedeixen a la seua primera ocupació professional

  • Fundació General UV
  • October 17th, 2021
 

Segons es desprén de l’últim Estudi d’Inserció Laboral de la Universitat de València, realitzat per UVocupació, tres de cada quatre persones titulades en el doble grau en ADE+Dret que es troben actives en el mercat laboral ja accedeixen a una primera ocupació d’acord amb el seu nivell d’estudis i la seua titulació. Alejandra Escutia, exalumna d’aquest doble grau i jutgessa a l’Escola Judicial del CGPJ, ens ho explica en el següent capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’.

L’adquisició de coneixements, competències i habilitats es duplica en cursar un doble grau, facilitant doblement el camí cap al món laboral. En el cas de la titulació en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret, a més, com explica Alejandra, “et prepara per a qualsevol de les carreres fiscal o judicial”.

D’acord amb els resultats de l’anàlisi d’UVocupació, la inserció laboral en la titulació en ADE+Dret (75,6%) se situa prop de 26 punts per damunt del percentatge total de la Universitat de València, que és del 49,8%.

Aquestes són conclusions que es refereixen al percentatge de persones titulades la primera ocupació de les quals requeria estudis universitaris i també estava relacionada amb la titulació.

Estades a l’estranger i ocupació actual
Hi ha una sèrie de factors la utilitat dels quals per a trobar la primera ocupació és molt valorada per les persones que s’acaben de titular, com ara les estades a l’estranger. Així doncs, durant els seus estudis, aproximadament una de cada dues persones titulades (48%) va participar en algun programa d’intercanvi universitari. Aquest és un dels indicadors més importants per als enquestats amb 8,6 punts de mitjana, és a dir, 3,3 punts més que la mitjana universitària, que és de 5,3 punts. Uns altres són el nivell d’anglés (8,4 punts) i l’experiència laboral en general (7,8).

L’Estudi d’Inserció Laboral de la Universitat de València es realitza entre les persones titulades a un o dos anys de finalitzar la seua carrera, per tant, entre acabats de titular. I la taxa d’inserció en ADE+Dret, en aquest sentit, se situa en el 90,2% (ocupats en un lloc que requereix titulació universitària), la qual seria del 100% considerant només als titulats que van acabar els seus estudis del doble grau dos anys abans.

Aquests professionals treballen, principalment, en els següents sectors: serveis a empresa (31,7%); advocacia (24,4%); administració pública, defensa i seguretat social (7,3%); i productes alimentaris (7,3%); desenvolupant la seua labor en departaments d’administració i finances, serveis generals, producció i prestació de Serveis, o vendes i màrqueting.

Però els llocs de treball més habituals són advocat/da, analista de negocis i tècnic/a comptable. La resta és molt variat: gestor de clients, tècnic d’exportació, auxiliar administratiu, tècnic de nous projectes…

Quant a la categoria professional, hi ha diferències significatives entre els titulats als quals se’ls va entrevistar a un any de finalitzar els estudis amb els entrevistats a dos anys. En el cas dels primers, el percentatge de persones titulades en llocs de tècnic o amb persones a càrrec és del 56,6%. A dos anys de d’acabar la carrera, aquest percentatge augmenta fins al 87,5%, una diferència de 31,9 punts.

L’estabilitat laboral és una altra de les preocupacions en finalitzar els estudis, la qual cosa també presenta importants variacions entre els qui estaven treballant un any després d’acabar els estudis i els qui estaven ocupats des de feia dos anys, aconseguint un contracte estable el 30,4% en el cas dels primers, i el 56,2% en el cas dels segons, presentant una diferència de 25,8 punts percentuals.

Així doncs, a dos anys d’haver acabat els estudis, més de la meitat de les persones titulades actives té un contracte estable (56,2%) i la gran majoria ja ocupa llocs de tècnic o té persones a càrrec (87,5%), a la qual cosa s’afegeix que prop de la meitat dels recent titulats (48,8%) ja treballa en una gran empresa, és a dir, una organització amb més de 500 empleats.

More information: