Signatura de conveni per a la creació de l’aula d’emprenedoria d’Importaco-Universitat de València

  • Office of the Principal
  • November 4th, 2021
 

El conveni consolida les sinergies sorgides durant la celebració del Programa Gennera i permetrà la creació d’un espai d’aprenentatge especialitzat en intraprenedoria dirigit a l’estudiantat de la Universitat.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre i el president d’Importaco, Toño Pons, han subscrit un conveni per a la creació de l’Aula d’Emprenedoria Importaco-Universitat de València, la qual generarà un espai d’aprenentatge especialitzat en intraprenedoria dirigit a l’estudiantat de la Universitat.

Aquest Aula té el seu origen en la celebració del Programa Gennera, esdevingut del 23 de novembre de 2020 al 4 de desembre del mateix any. Una iniciativa d’UVemprén que tenia com a objectiu proporcionar formació a l’estudiantat per a que puga emprendre dins d’una organització, proporcionant-li una experiència real que permet crear un espai d’innovació entre les empreses i l’estudiantat.

El conveni signat permet afiançar les sinergies sorgides durant l’esmenat programa i proporcionarà a l’estudiantat un marc d’aprenentatge obert en el que es promouran iniciatives i experiències universitàries innovadores, recolzant una formació transformadora i connectada amb l’entorn productiu, territorial.

Per a tal finalitat, l’Aula d’Emprenedoria realitzarà conferències, seminaris i jornades nacionals i internacionals en els que participaran professionals de reconegut prestigi; s’incentivarà l’emprenedoria entre l’estudiantat, especialment els projectes innovadors; l’alumnat realitzarà pràctiques d’emprenedoria; es realitzaran actuacions d’assessorament tècnic empresarial a l’estudiantat emprenedor; entre d’altres.

A l’acte també han participat la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius, Adela Valero; i el director general corporatiu de Persones i Valors d’Importaco, David Esteban.