Oberta la VI Convocatòria de projectes de Cooperació

  • Office of the Principal
  • January 18th, 2022
 
Imagen de la noticia

El Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València ha obert el termini, fins el 14 de febrer de 2022, per a presentar sol·licituds a la VI Convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València, a la qual destinarà un pressupost de 195.000 euros. Aquesta convocatòria no es publicava des de 2016 i en aquesta edició es gestionará íntegrament per la pròpia universitat.

La convocatòria es fonamenta en la política de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD) de la Universitat de València i el compromís social adquirit amb la consecució de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. El caràcter integral de l'Agenda 2030 permet construcció d'un món compromès amb el desenvolupament sostenible i inclusiu, la justícia, i la dignitat i la igualtat de les persones, donant així resposta als desafiaments que el context global presenta per a les universitats i per a la societat internacional en el seu conjunt

 

Els projectes que es presenten a la convocatòria estaran orientats a la cooperació amb institucions i organitzacions dels països prioritaris. Els continguts dels projectes, hauran de respondre a una necessitat real i a una demanda explícita per part del soci local, que es contextualitze en les capacitats a desenvolupar, i que estiga orientat principalment a l'enfortiment de capacitats tècniques. Els projectes hauran de comptar amb la participació d'una o més entitats que actuaran com a sòcies locals. 

 

Les ajudes d'aquesta convocatòria, son adreçades als membres de la comunitat universitària personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat de València (de manera individual o col·lectiva, en aquest cas hi haurà una persona responsable del projecte que signarà la sol·licitud). A més, es valorarà positivament que a l’equip s’integre alumnat.

La convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament és finançada íntegrament pel pressupost de la Universitat de València, amb fons procedents de les aportacions de la comunitat universitària per a finalitats de cooperació al desenvolupament (pressupost 0,7).

Bases de la convocatòria: