Oberta la matrícula de les escoles i activitats esportives per al segon quadrimestre

  • Sports Service
  • March 8th, 2021
 
Foto camp de Golf

El Servei d’Educació Física i Esports ha obert la matrícula a les escoles i activitats esportives per al segon quadrimestre. Aquesta està oberta fins que es cobrisquen les places.

La formalització de la matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació de l’AUTOMATRÍCULA, disponible en la pàgina web del Servei d’Esports (www.uv.es/sef>automatricula). Cal destacar que actualment només estan obertes les activitats que permet la normativa, d’acord amb la Resolució de 25 de febrer de la Consellera de Sanitat.

Como s’accedeix a AUTOMATRÍCULA

Noves persones usuàries

 

Persones usuàries de la UV

 

Escoles

 

Totes les activitats esportives que es poden desenvolupar s’han de realitzar sempre en espais oberts de les instal·lacions esportives de la Universitat de València, d’instal·lacions externes o a l’aire lliure.

Així, les activitats que es poden realitzar són les següents:

  • Pràctica i classes de tenis i pàdel: esport practicat individualment o per parelles.
  • Pràctica de voleibol de platja (practicat per parelles - màxim de 4 persones).
  • Classes de golf (individual o en grups de 4 persones com a màxim – instal·lacions obertes externes).
  • Classes de surf (individual a l’aire lliure).
  • Classes de windsurf (individual a l’aire lliure).
  • Classes de vela.
  • Altres classes o activitats, en modalitat individual o per parelles, en grups no superiors a 4 persones.
  • Entrenaments dels esports del Campionat Autonòmic Universitari (de moment, no estan autoritzades les competicions). S’han de complir les condicions que estableix la Resolució: Si és possible, amb grups estables. S’han d’evitar els contactes amb altres grups d’entrenament, promoure dinàmiques esportives individuals, etc.

Com que la llibertat de circulació de les persones queda limitada en horari nocturn entre les 22 i les 06 hores a tot el territori de la Comunitat Valenciana, totes les activitats esportives (classes, pràctica dels esports autoritzats, entrenaments autoritzats) han d’acabar, com a molt tard, a les 21:30 hores.

Més informació sobre la nova normativa: El Servei d’Esports reobri les seues activitats, només aquelles que permet la normativa.