Mobilitat internacional: factor determinant per a l’increment de l’ocupabilitat en Economia

  • Fundació General UV
  • November 30th, 2021
 

El Grau en Economia és un dels que presenten millors dades d’ocupació de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, segons es desprén de l’anàlisi de l’últim Estudi d’Inserció Laboral de Graus realitzat per UVocupació (persones titulades entre 2016 i 2018). D’aquesta lectura, es posa en evidència la mobilitat internacional com a factor clau en l’increment de les dades generals d’ocupació, és a dir, en la millora efectiva d’ocupabilitat de la carrera.

Així, la taxa d’ocupació de l’estudiantat que ha realitzat un programa d’intercanvi, Erasmus o Programa Internacional, augmenta 12 punts percentuals respecte d’aquell no n’ha fet cap (93% vs. 81%).

Altres indicadors que es veuen incrementats són: l’ocupació d’un lloc relacionat amb la titulació (77% vs. 62%); l’ajust al nivell d’estudis quan el lloc ofertat requeria titulació universitària (90% vs. 62%); l’ocupació de qualitat, és a dir, un treball que requereix titulació universitària i que està relacionat amb els estudis realitzats (73% vs. 55%); la categoria professional exercida –un puesto de tècnic o amb persones a càrrec– (83% vs. 48%); i, en menor mesura, un contracte estable (55% vs. 47%).

En aquest sentit, l’Estudi d’Inserció assenyala que, aproximadament, u de cada tres estudiants d’Economia, participa en un programa de mobilitat internacional durant la carrera, mentre que el 28% de les persones titulades van ser contractades en l’empresa on van realitzar les pràctiques professionals o en alguna relacionada amb aquella.

Quant als sectors econòmics on desenvolupen la seua tasca professional, destaquen Serveis a empreses; Institucions financeres, assegurances i activitat immobiliària; i Administració pública, defensa i seguretat social.

A més, prop de la meitat dels egressats i les egressades tenien el seu treball actual o últim en una gran empresa, o siga, una organització amb una plantilla de més de 250 treballadors i treballadores.

D’altra banda, l’ocupabilitat millora notablement entre l’estudiantat que va acabar la titulació fa dos anys i el que finalitzà fa un: per exemple, el percentatge d’egressats que treballaven a jornada completa un any després d’acabar els estudis és del 68,2%, mentre que el dels que finalitzaren fa dos anys és del 93,9% (la diferència se situa en 25,7 punts); i, sobre l’estabilitat en la contractació, el percentatge dels primers és del 36,2% i el dels segons del 61,2%, evidenciant una millora de 25 punts també.

Comparació amb el segon estudi
Per últim, si es comparen els resultats entre les persones titulades en Economia l’any 2017 i les egressades en 2019, la millora crida igualment l’atenció: la taxa d’ocupació es veu incrementada en 11 punts (passa del 73,9% al 84,9%); els contractes estables augmenten en 17 punts (del 32,5% al 49,5%); la jornada completa s’incrementa en 10,6 punts (del 71,1% al 81,7%); i l’ocupació d’un càrrec amb responsabilitat puja 9,7 punts (del 49,4% al 59,1%).

En el següent capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’, Iván Vicente, graduat per la Universitat de València, ens conta la seua experiència des que començà els seus estudis a la Facultat d’Economia fins a la seua inserció professional.

More information: