Més del 85% de les ofertes de treball publicades en el portal d'UVocupació el 2021 van ser d'alta qualitat

  • Fundació General UV
  • July 7th, 2022
 
Imagen de la noticia

L'estudi ObervEM d'UVocupació mostra una tendència a oferir llocs de treball que requereixen una titulació universitària específica amb una contractació pels estudis realitzats i, en la seua gran majoria, a jornada completa (80,3%). Així mateix, 2021 s'ha situat com l'any amb major nombre d'ofertes d'ocupació dirigides a persones amb discapacitat.

Les dades es desprenen de l'últim estudi ObservEM realitzat pel servei d'ocupació de la Universitat de València, UVocupació, i que analitza les ofertes de treball publicades en el portal durant els anys 2020 i 2021. Sobre un total de 1.628 llocs de treball publicats, el 85,45% van sol·licitar titulació universitària, el 80,3% eren a jornada completa i el 56% no requeria experiència prèvia. A més, l'informe assenyala l'increment de llocs laborals per a persones amb discapacitat, amb un 9,4% sobre el total. 

Respecte a les àrees més demandades, els camps d'enginyeria telemàtica, informàtica i electrònica en telecomunicacions són els més requerits per les empreses, mantenint-se en aquesta posició des de l'any 2020. Així mateix, les titulacions de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques van incrementar les ofertes publicades fins a 13 punts durant 2021, en comparació a 2019. De la mateixa manera, els graus de matemàtiques i física van augmentar 11 punts, respecte a la dada anterior.

Un patró que indica l'estudi és una major demanda de llocs de treball relacionats amb la infermeria, particularment en 2020, ja que en 2019 comptava amb una demanda del 6,36%, en 2020 un 17,52% i un 12,37% en 2021. Una causa relacionada directament amb aquest augment és la pandèmia de la COVID-19, la qual va requerir més atenció sanitària. 

Una particularitat d'aquest últim estudi en 2022 és l'eina Power BI, que permet visualitzar les dades d'una forma simple i ràpida, a més que es pot comparar amb els anys analitzats, facilitant la creació d'informes i l'aplicació de filtres en la data. 

L'Observatori d'ofertes de treball d'UVocupació, ObservEM analitza l'evolució del mercat laboral, especialment els llocs de treball dels titulats universitaris de grau de la Universitat de València. Alguns indicadors que es consideren són el nivell d'experiència professional, àmbit geogràfic, requeriment d'anglés i/o de titulació universitària, llocs relacionats amb investigació i/o per a persones amb discapacitat; sector, àmbit i grandària d'empresa contractant, entre altres. El primer estudi d'ObservEM es va publicar en 2017, on es van analitzar els llocs de treball dels anys 2015 i 2016. En 2021 es va publicar la segona edició, on es van examinar els llocs de treball dels anys 2017, 2018 i 2019.

UVocupació és el servei d'ocupació de la Universitat de València integrat dins del Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, i que s’inscriu dins de la Fundació General de la UV.

More information: