Medicina presenta la millor inserció laboral de qualitat i se situa entre les primeres en taxa d’ocupació

  • Fundació General UV
  • January 18th, 2022
 

El Grau en Medicina destaca dins de l’últim Estudi d’Inserció Laboral de la Universitat de València, realitzat per UVocupació, per tractar-se d’una de les titulacions que presenten millors dades en inserció. A més de tindre una taxa d’ocupació del 98,1% (la tercera més alta de la Universitat), és el Grau amb el major percentatge d’egressats i egressades amb una primera ocupació de qualitat: el 95,7% enfront del 49,8% que és el valor mitjà de la Universitat.

S’entén per ocupació de qualitat aquella que requereix estudis universitaris i, a més, està relacionada amb la titulació. És un dels principals indicadors dins de les anàlisis d’inserció i, en el cas de Medicina, també sobreïx en l’estudi de l’ocupació última o actual, sent aquesta la segona titulació amb el 97,5% de metges empleats, molt per damunt de la mitjana universitària: 58,5%.

Així mateix, el 84,4% ocupava en 2019 (any de publicació de l’estudi d’UVocupació) llocs de tècnic/a o amb persones a càrrec; el 95% treballava a jornada completa (el tercer percentatge més alt de la UV); el 97,5% estava contractat en una empresa del sector sanitari; i el 88,2% (el percentatge més elevat de la Universitat) exercia la professió en una gran empresa (plantilla de més de 250 treballadors/es).

Són dades igualment elevades en l’anàlisi de la primera ocupació i molt positius dins de l’anàlisi dels estudis de Medicina de la qual es desprén que el 96% de l’alumnat tornaria a realitzar la carrera, i un de cada tres estudiants va participar en un programa d’intercanvi internacional.

Malgrat aquestes xifres, des de l’Àrea d’Estudis d’UVocupació subratllen que les persones titulades en Medicina solen tardar un any, aproximadament, a incorporar-se al mercat laboral en haver de preparar l’examen MIR.

Aquesta formació és la responsable, així mateix, que Medicina siga una de les carreres amb menor percentatge en l’indicador de “contracte estable”, ja que els egressats i les egressades, en realitat, es troben encara dins del període docent. Així doncs, “per a valorar amb major precisió la inserció del Grau en Medicina, caldria enquestar a les persones titulades a sis anys d’acabar la carrera, quan també han finalitzat el MIR”, conclouen.

Pascual Císcar, graduat en Medicina per la Universitat de València i resident metge de tercer any a l’Hospital La Fe de València, ens compta la seua experiència universitària i la seua experiència mèdica en el pròxim capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’.

Va ser premi extraordinari de la seua promoció, va aconseguir un bon número en el MIR i té clar que “expectatives de futur en Medicina n’hi ha moltes”.

More information: