La UV i l'ICAV consoliden la seua col·laboració

  • Web and Marketing Unit
  • November 25th, 2022
 

Un primer acord facilitarà la prestació de serveis jurídics a col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de la Clínica Jurídica per a la Justícia Social de la UV, en la qual participarà l'estudiantat de Dret. El segon conveni permetrà ampliar l'oferta acadèmica a través de títols de postgrau, formació contínua i professional.

La Universitat de València i el Col·legi d'Advocats de València han fet un pas més en la consolidació de la seva relació històrica de col·laboració mútua. La rectora de la UV, Mª Vicenta Mestre i la degana de l'ICAV, Auxiliadora Borja han signat dos convenis: en matèria de formació permanent per a l'aprenentatge al llarg de la vida i per a la formació i assessorament jurídic en la Clínica Jurídica per a la justícia social de la Facultat de Dret.

El primer dels convenis referits té per objecte la qualificació professional permanent a través de títols de postgrau, formació contínua de postgrau o professional i accions formatives puntuals. Els títols obtinguts en aquest cas per l'alumnat tindran la consideració de “Titulació Conjunta” d'aquestes dues institucions.

Quant al segon conveni, estableix les bases perquè l'ICAV i la UV treballin conjuntament com a Clínica Jurídica, en el marc de la Responsabilitat Social de l'Advocacia del Col·legi i dins del Pla Estratègic de l'Advocacia (Advocacia 2020 Solucions) aprovat pel CGAE com a mesura proposada per a aconseguir l'objectiu d'Advocacia d'interès públic.

En aquest sentit, s'estableix un pla de col·laboració entre l'ICAV i la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València amb la finalitat de reforçar l'educació professional en valors i responsabilitat social de l'alumnat de la Facultat de Dret-UV i facilitar la prestació de serveis jurídics a col·lectius en situació de vulnerabilitat, no emparats per la Llei 1/1996, de 10 de gener d'assistència jurídica gratuïta. D'aquesta manera, l'alumnat de grau en Dret i dobles graus que incloguin aquesta titulació podrà intervenir en activitats de responsabilitat social de l'advocacia i participar en casos tutelats per advocats/as voluntaris/as, i supervisats pel professorat.

La Rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha destacat les excel·lents relacions que mantenen la Universitat de València i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, un fet que “queda demostrat per aquesta signatura conjunta de dos convenis amb temàtiques molt diferents però amb un mateix objectiu: servir a la societat valenciana”.

Així, Mestre ha posat en valor el component solidari del conveni que la Universitat, a través de la Clínica Jurídica per a la Justícia Social de la Facultat de Dret, signatura amb l'ICAV. Així, ha recordat que “la Universitat es troba al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, el progrés i la igualtat, entre molts altres valors que ens comprometen decididament de la societat”.

D'altra banda, la degana de l'ICAV, Auxiliadora Borja, ha afirmat que “amb aquests convenis de col·laboració, l'ICAV i la UV estrenyen encara més els llaços que ens uneixen des de sempre. La formació és essencial per a l'Advocacia i comptar com a aliat amb la Universitat de València és fonamental per a nosaltres. Pel que fa a la col·laboració amb la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret, és un valor molt important per a nosaltres la fi del qual no és un altre que ajudar a complir degudament l'alta missió de salvaguardar els drets de la ciutadania a través de les eines disponibles en llaures a la justícia, fonament de la pau social”.

També han estat presents en l'acte de signatura, celebrat en l'edifici de rectorat de la Universitat, el diputat de la Junta de Govern i responsable de l'àrea de formació, Daniel Morata; la Vicerectora d'Estudis, Isabel Vázquez; la Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, Ángeles Solanes; el Degà de la Facultat de Dret, Javier Palao i el Vicedegà d'Estudis del Grau en Criminologia i Postgrau, Javier Guardiola.