La Universitat de València, seu de la I+D+i universitària espanyola

  • Office of the Principal
  • November 10th, 2022
 
La Universitat de València, seu de la I+D+i universitària espanyola

500 rectors, vicerectors i directius d’investigació, innovació, transferència de coneixement, divulgació científica i biblioteques de les universitats espanyoles es donen cita a la UV des del dimecres 9 al divendres 11 de novembre en les Jornades de la comissió sectorial d’I+D+i de CRUE-Universidades españolas, que seran retransmeses, també, en directe.

Al llarg de tres dies, la Universitat de València es converteix en la seu espanyola d’I+D+i universitària, acollint la celebració de la primera reunió presencial dels grups de treball sectorials d’I+D+i de CRUE-Universidades Españolas després de la pandèmia per COVID-19.

Els edificis de les facultats de Geografia i Història, Medicina i Odontologia, Filosofia i Ciències de l’Educació i el mateix edifici del rectorat acullen des del dimecres 9 de novembre al divendres 11 de desembre les reunions dels 5 grups de treball que composen la comissió sectorial d’I+D+i del conjunt de les universitats espanyoles.

Així, a València s’estan reunint els grups de treball de la Red de Universidades de Gestión de la Investigación (REDUGI), de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (REDOTRI), de la Red Española de Divulgación Científica (REDDIVULGA), de la Red de Oficinas Europeas de investigación (REDOE), i de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), i se celebraran les sessions plenàries de la comissió sectorial d’I+D+i de CRUE-Universidades Españolas.

Les sessions plenàries, que tenen lloc el dijous 10 i el divendres 11 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, aborden temes rellevants i d’actualitat com la Llei de la Ciència, els canvis en el model de valoració del currículum en els processos d’acreditació, el repte de la lluita contra la desinformació científica i la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la investigació, així com el paper de la futura Oficina de Ciència i Tecnologia del Congreso de los Diputados, que té per objectiu incorporar en la producció legislativa la visió científica.

Aquestes sessions plenàries es retransmeten en directe, des de les 9:15 del matí d’aquest dijous 10 de novembre, en un senyal audiovisual d’UVcomunicació realitzat pel Taller d’Audiovisuals (TAU) de la Universitat de València, que es pot seguir en obert des de la pàgina web de les jornades, on es troba, també, el programa complet i les diferents seus d’aquesta trobada: www.uv.es/crue2022

Un total de 500 directius d’I+D+i universitaris, entre els quals es troben rectors, vicerectors, càrrecs universitaris de gestió de la investigació, directors i caps de servei, participen en aquesta multitudinària trobada que converteix a la Universitat de València en la seu de la I+D+i universitària espanyola.

El divendres 11 de novembre, a les 14:30 hores, la rectora de la Universitat de València, junt al president de CRUE-Universidades Españolas i rector de la Universidad Carlos III de Madrid, el president de la sectorial I+D+i de CRUE i rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, i la consellera d’Universitats, Ciències i Societat Digital de la Generalitat Valenciana clausuraran aquestes jornades.