La Universitat de València obri el termini per a presentar-se a la competició Idees MOTIVEM 2022

  • Office of the Vice-principal for Employment and Entrepreneurship
  • February 10th, 2022
 
Cartell de Motivem

Fins al 23 de febrer estarà obert el termini d’inscripció d’equips per a participar en la competició Idees MOTIVEM 2022.

Es pot presentar a Idees MOTIVEM l’estudiantat matriculat en la Universitat de València, amb la coordinació de professorat o personal investigador acreditat d’aquesta universitat, que pot consultar-se en el següent enllaç.

La formació en competències, l’experiència innovadora de treball en equip entre professorat i alumnat de diferents disciplines acadèmiques, el reconeixement per a l’alumnat de 2 crèdits de participació i l’acreditació de participació per al professorat de col·laboració o coordinació, són alguns dels avantatges de participar en aquest programa.

Per mitjà d’aquesta iniciativa, el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, a través de la Fundació Universitat Empresa ADEIT, permet a l’estudiantat posar en pràctica competències per a la seua ocupabilitat futura. La iniciativa, la creativitat i la comunicació seran les claus per al desenvolupament i presentació d’idees en equip. La participació del professorat i de l’alumnat en aquest programa és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana a través del conveni Campus de l´Emprenedoria Innovadora.

Serà el professorat coordinador de l’equip qui haurà de realitzar la sol·licitud per a participar en l’edició de 2022. Tota la informació es pot consultar en aquest enllaç.