La Universitat de València impulsa les convocatòries culturals ‘Activa’ per valor de 60.000 euros

  • February 24th, 2021
 

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, llança la primera edició de les ajudes «Activa» per a impulsar les activitats culturals i creatives i visibilitzar la cultura com a eina de projecció social de la institució. Aquesta primera edició es desenvoluparà a través de tres convocatòries diferents: «Activa Cultura» i «Activa Música», mitjançant les quals es promourà la realització d’activitats artístiques i musicals entre la comunitat universitària, i «Activa Fest», dirigida a festivals urbans que desenvolupen alguna iniciativa a les instal·lacions de la Universitat.

Les tres convocatòries s’han presentat en una roda de premsa celebrada aquest matí, que ha comptat amb la participació de Mª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport; Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària; Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l’Art , i Petra María Pérez, catedràtica emèrita de la Universitat de València i vicepresidenta de la Fundació Antonia Mir.

En la seua intervenció, la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha agraït la col·laboració de les fundacions Antonia Mir i Per Amor a l'Art, i ha destacat que aquestes convocatòries recullen l'esperit de la nova etapa de la política cultural a la Universitat de València, que pivotarà sobre els eixos d'apropar la cultura universitària (UVcultura) als campus, de crear cultura amb les diferents estructures universitàries, i d'estimular el talent de la comunitat universitària, i de la societat en el seu conjunt, obrint noves possibilitats de projecció cultural als espais culturals de la Universitat de València.

Per la seua banda, la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba, ha qualificat aquestes ajudes de “fita important dins del camí de la política cultural universitària”, i ha explicat que s’emmarquen en la creació del nou Servei de Cultura Universitària, fruit de la unió de l’Àrea de Cultura i la d’Extensió Universitària per acomplir la tercera missió de la Universitat de València: la cultural. “La nova política cultural vol establir aliances amb les institucions, fomentar la participació de la comunitat universitària, irradiar la cultura als campus, continuar amb la cultura a La Nau com a centre neuràlgic i realitzar sinergies creatives per donar suport a l’ecosistema cultural valencià”, ha manifestat la vicerectora. La voluntat, d’acord amb la directora del Servei de Cultura Universitària, és que aquestes ajudes es consoliden i es convoquen amb caràcter anual.

Des de les fundacions que donen suport a aquestes convocatòries han mostrat la seua satisfacció pel paper que la Universitat de València desenvolupa en el món cultural. “Donem suport a aquesta iniciativa, perquè respon a les dues paraules clau de la Fundació Per Amor a l'Art, que són compartir i sensibilitzar. Ací estem en un projecte per compartir recursos i desenvolupar la sensibilitat a l'art com a mitjà d'expressió i reflexió crítica en la nostra comunitat universitària. Però també perquè confie en aquesta institució i en aquesta col·laboració. S'estableixen col·laboracions entre persones, i les persones amb les quals he treballat en aquesta institució estan compromeses, posen el cor, l'ànima i les mans i així és com triomfa un projecte”, ha indicat Susana Lloret.

Les convocatòries al detall

La I edició de la  convocatòria «Activa Cultura» està destinada a l’alumnat de la Universitat de València amb l’objectiu de promoure les pràctiques culturals i artístiques com a mitjà d’expressió i reflexió crítica a través de l’art. Aquestes ajudes, l’import de les quals ascendeix a 16.000 euros (atès que no es poden superar els 2.000 euros per proposta seleccionada) premiarà els millors projectes i iniciatives que provinguen de col·lectius, associacions o a títol personal. Per a això, el jurat seleccionarà 8 projectes (pràctiques artístiques intangibles, net art, performance, videoart, instal·lacions, accions, exposicions, intervencions, lectures dramatitzades, mediació, comissariat estudiantil, etc.) que es presentaran entre el 3 i el 7 de maig al Centre Cultural La Nau. Aquesta convocatòria d’ajudes a projectes artístics ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Antonia Mir i la Fundació Per Amor a l’Art .

A continuació, i aproximadament a finals del mes de març, s’obrirà la I edició de les ajudes «Activa Fest», destinades a finançar projectes que formen part de festivals, certàmens i trobades amb contingut cultural o artístic i dins dels quals se celebre, almenys, una activitat al Centre Cultural La Nau o en algun altre espai de la Universitat de València. L’import total d’aquesta convocatòria ascendeix a 15.000 euros. L’ajuda atorgada a cadascun dels projectes seleccionats no pot superar els 3.000 euros. 

L’última  iniciativa és «Activa Música», una convocatòria d’ajudes destinada a promoure les activitats musicals gestades en el si de la comunitat universitària. A través d’aquesta convocatòria se seleccionaran les 10 millors propostes musicals plantejades per l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Universitat de València per a realitzar una marató musical el proper mes de juliol al claustre de La Nau de la Universitat. S’hi valoraran els referents culturals i patrimonials de la societat valenciana, entre altres temàtiques. L’import total màxim de les ajudes ascendeix a 5.000 euros, atés que no es poden superar els 500 euros per projecte musical seleccionat.

El muntant global d’aquestes ajudes ascendeix a 60.000 euros: 36.000 euros (la suma de les tres convocatòries), 20.000 euros del trasllat de les acciones als diferents espais universitaris i 4.000 euros (aproximadament) derivats de les accions de gestió i producció dels programes. Tant «Activa Música» com «Activa Cultura», comptaran amb una línia pressupostària des de l’Àrea d’Extensió Universitària per a traslladar les accions culturals seleccionades als campus. La imatge d’aquestes convocatòries és obra de la dissenyadora i il·lustrador valenciana, Patricia Bolinches.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en els diferents concursos s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà quan hagen transcorregut 20 dies hàbils des d’aquesta publicació. El desenvolupament de les activitats culturals aprovades a través d’aquestes convocatòries està subjecte a la normativa sociosanitària vigent en cada moment.

More information: