La taxa d’ocupació de la titulació en Dret supera el 91% malgrat la seua baixa activitat

  • Fundació General UV
  • January 17th, 2023
 

D’acord amb els resultats obtinguts en el quart Estudi d’Inserció Laboral de Graus, realitzat per UVocupació, la taxa d’ocupació de les persones titulades en Dret se situa en el 91,6%, una xifra elevada malgrat la baixa activitat que presenta el grau: un 69,7% front a la mitjana universitària que és del 85,9%.

Aquest fenomen s’explica per la preparació d’oposicions, la qual cosa suposa que moltes de les persones egressades continuen ampliant els seus estudis fins i tot dos anys després d’acabar la carrera, expliquen en l’Àrea d’Estudis del servei d’ocupació de la Universitat de València.

Altres dades que criden l’atenció sobre els resultats d’inserció d’aquest grau és que prop del 22% és contractat en l’empresa on va realitzar pràctiques, mentre que el 13,2% de les persones ocupades ho són per compte propi. “És a dir, 5,6 punts més que el valor de la UV (7,6%), esdevenint la taxa d’autoocupació més alta de la branca de Ciències Socials i Jurídiques”, afirmen des d’UVocupació.

Quant a ocupació de qualitat destaquen dues xifres: el 69,1% té una ocupació que requereix estudis universitaris (el valor de la UV és del 69,2%) i el 57,7% té un treball relacionat amb la titulació en Dret i requereix estudis universitaris (front al 61,9% de la UV).

Altres indicadors remarcables són: l’ocupació de llocs tècnics o de personal a càrrec (52,3%), la jornada completa (61,6%), la contractació estable (34,9%) i el sector de treball (majoritàriament privat amb el 88,7%).

Els titulats i les titulades en Dret treballen habitualment en departaments de serveis legals i jurídics i d’administració i finances, mentre que els sectors econòmics comuns són l’advocacia, serveis a empreses, comerç i institucions financeres. Els llocs als quals hi accedeixen solen ser als d’advocat/da principalment, seguit d’auxiliar administratiu/va, tramitador/a i gestor/a, assessor/a fiscal, tutor/a hipotecari/ària, assessor/a jurídic/a, tramitador/a processal, etcètera.

Així mateix, la recerca és una altra de les eixides professionals d’aquests egressats i egressades, com el cas de Víctor Moreno, graduat en Dret per la Universitat de València on treballa com a personal investigador en formació. Ens ho conta amb detall en el següent programa de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’.

More information: