La Biblioteca Històrica de València obri els diumenges per a mostrar les obres més significatives

  • Press Office
  • February 9th, 2023
 
Sala Duc de Calàbria.
Sala Duc de Calàbria.

Amb el lema ‘Diumenges, a la Històrica!’, la Biblioteca Històrica de la Universitat de València presenta una selecció de facsímils de les obres més representatives de la seua valuosa col·lecció. Tots els exemplars exposats són còpies que imiten al detall les obres originals i reprodueixen fins i tot l’empremta que el temps i l’ús hi han deixat.

Des del 12 de febrer, i durant tots els diumenges fins al 3 de setembre, la mostra es podrà visitar, de manera lliure i gratuïta, en horari de 10 a 14 hores, a la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca al Centre Cultural La Nau.

El projecte, que es va iniciar l’any 2020, té com a objectiu donar a conèixer a tota la societat els tresors que es custodien a la Biblioteca Històrica, alhora que busca conscienciar de la importància que té la preservació d’aquest patrimoni que pertany a tots els valencians.

La sala Duc de Calàbria conserva el mobiliari original del segle XIX, prestatgeries adornades amb pilastres i cornises de fusta de pi i de perera i tancaments de tela metàl·lica, que van ser realitzades pel fuster Mauro Comín. Al centre de la sala es custodien dues esferes del segle XVII, una de terrestre i una altra de celeste, obra dels destacats cartògrafs holandesos Wilhem i Joan Blaeu.

Entre les obres seleccionades, s’inclouen principalment documents cartogràfics, manuscrits medievals i incunables. Obrin la mostra dues representacions del patrimoni cartogràfic: la carta nàutica de Jacobus Russus (1563) i la magnífica obra Cosmographia, de Claudi Ptolemeu, amb la imatge del mapamundi tal com es concebia en el segle II, noció del món que va estar vigent durant molts segles.

A continuació sorprèn la bellesa que reflecteixen els manuscrits il·luminats, com les obres del poeta Virgili o De balneis Puteolanis, tractat sobre banys medicinals, de Petrus de Ebolo. Es tracta de còdexs pertanyents a la col·lecció del Duc de Calàbria que van formar part de la biblioteca dels reis aragonesos a Nàpols (segles XV-XVI), iniciada per Alfons V d’Aragó i considerada com una de les més riques col·leccions renaixentistes conservades.

Els visitants podran admirar també facsímils d’incunables valencians com Obres o trobes en lahors de la Verge Maria (1474), el primer llibre literari imprès a la península Ibèrica o l’emblemàtic Tirant lo Blanc, primera edició de l’obra de Joanot Martorell, imprès per Nicolau Spindeler en 1490 i de la qual només hi ha tres exemplars a tot el món.

Altres facsímils exposats són les obres d’autors valencians com Joan Roís de Corella, sor Isabel de Villena o Francesc Eiximenis. Es poden apreciar també gravats de finals del segle XV i principis del XVI, com el de santa Caterina de Siena o el de sant Vicent Ferrer.

“Diumenges, a la Històrica!” ofereix l’oportunitat de fer un recorregut per la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica de la Universitat, situada a la primera planta de l’edifici de La Nau. Un espai cultural per a conèixer, un lloc per a gaudir, una oportunitat per a acostar-se al patrimoni de la Universitat i a la història de València.