L’Àrea de Medi Ambient de la Universitat reparteix noves papereres per a millorar la recollida selectiva de residus

  • Press Office
  • February 3rd, 2020
 
Els tres tipus de nous de papereres
Els tres tipus de nous de papereres

El Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat ha iniciat una nova campanya de conscienciació sobre reciclatge. Per això, està repartint aquestes setmanes, en tots els serveis i centres de la Universitat, tres nous tipus de papereres que milloraran la recollida selectiva de diferents residus: blaves, grogues i negres.

L’Àrea de Medi Ambient d’aquest servei ha imprés, per a reforçar els sistemes de reciclatge,  més de 10.000 papereres blaves (per a paper i cartó), grogues (per a envasos) i negres (per a fracció resta), i estan distribuint-les per tots els edificis de la Universitat.

Les papereres blaves serviran per a jubilar les de ‘Recicla't’ amb el disseny d'Ortifus, que ja han complit durant molts anys; les grogues serviran per a reforçar el parc de 300 contenidors de 120 litres distribuïts per tots els edificis; i les negres serviran per a completar les opcions i facilitar el reciclatge a usuàries i usuaris.

Per a la seua distribució, inicialment es va enviar a cada administradora i administrador dels edificis una proposta de nombre de papereres a partir de la qual contestaren amb les necessitats reals del centre. “La setmana passada els informàrem que rebrien les papereres al llarg d'aquesta setmana, juntament amb les instruccions per al seu muntatge i ús per part del personal de neteja”, expliquen des de Medi Ambient.

Paral·lelament, s’ha informat d'aquesta millora a cada responsable dels lots del contracte de neteja, per a que ho comunique a la seua respectiva empresa de neteja.

 

Sistemes de recollida segregats

Una consulta que l’Àrea de Medi Ambient rep habitualment és si després de la recollida s’ajunten les fraccions segregades. Des d’aquesta àrea expliquen: “En primer lloc, cal remarcar que els sistemes de recollida de l'àrea metropolitana de València mai mesclen fraccions. D'altra banda, per al funcionament intern de la Universitat, des de Medi Ambient fem inspeccions aleatòries dels serveis de neteja, amb les corresponents sancions econòmiques en cas d'incompliment”. En aquest aspecte, des del servei fan una crida a la comunitat universitària: “Si algú observa incompliments en el reciclatge de residus, li agrairem que ens ho notifique a residus@uv.es, a ser possible amb fotografia o vídeo que ho demostre”.

A la web de l'Àrea de Medi Ambient es pot consultar més informació, com per exemple els tipus de residus que van a cada contenidor:

https://links.uv.es/mediambient/reciclagroc

https://links.uv.es/mediambient/reciclablau

https://links.uv.es/mediambient/reciclagris

En aquest document, que s’ha enviat a les consergeries i contactes per a rebre les papereres, es mostren les instruccions per al seu muntatge i la distribució de competències.

https://www.uv.es/sssqa/mediambient/documents/instruccions_papereres.pdf