Francisco M. Gimeno Blay, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

  • Press Office
  • January 18th, 2023
 
Francisco Gimeno
Francisco Gimeno

Francisco M. Gimeno Blay, catedràtic del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València, ha sigut elegit membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Gimeno Blay s’ha incorporat a la Secció Històrico-Arqueològica.

Catedràtic de Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de València, ha pronunciat conferències i ha impartit lliçons en diverses universitats i institucions culturals espanyoles i europees.

Els seus treballs s’han encaminat a l’edició de textos d’època medieval. Ha estudiat l’evolució de l’escriptura en aquesta etapa històrica, tant a la Corona d’Aragó com al conjunt de la península Ibèrica. La seua investigació s’ha dedicat principalment a estudiar els aspectes relacionats amb la historia de l’alfabetisme i de l’escriptura medievals en totes i cadascuna de les seues manifestacions, així com l’escripturació de les llengües romàniques front al llatí.

És el responsable acadèmic de la catalogació dels manuscrits medievals i renaixentistes de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i membre del Comité Internacional de Paleografia Llatina. També codirigeix la col·lecció ‘Història’, editada per Publicacions de la Universitat de València.

El seu nomenament com a numerari de l’IEC va tindre lloc el passat 21 de desembre.