Especialista mediambiental, una professió en auge

  • Fundació General UV
  • October 11st, 2021
 

Si es té en compte que el canvi climàtic és ja una realitat que implica a tota la societat i, especialment, a les classes política, industrial i empresarial, resulta evident la necessitat de cobrir un nínxol de mercat professional que cada vegada demanda més tècnics i analistes mediambientals, així com personal per a la recerca i el control de qualitat. Aquesta és una de les conclusions de l’Estudi d’Inserció Laboral sobre el Grau de Ciències Ambientals de la Universitat de València, realitzat per UVocupació.

I és que, entre el segon i el tercer estudi, s’observa una important millora en el tipus de jornada laboral que desenvolupen les persones graduades en Ciències Ambientals: ara, treballa a temps complet el 72,7% dels empleats, mentre que fa quatre anys gaudia d’aquesta jornada el 38,1% (el percentatge de millora s’ha incrementat, doncs, en un 34,6%).

Els llocs més demandats pels ocupadors (sobretot, pertanyents als sectors de l’administració pública, l’enginyeria ambiental, la recerca, l’electricitat, l’aigua i el gas) són personal tècnic de qualitat i medi ambient, i en energies renovables, analistes mediambientals i investigadors en formació. A més, prop del 30% de les persones titulades estan ocupades en una organització amb més de 500 treballadors en plantilla (és a dir, una gran empresa).

Quant a ocupabilitat, la pràctica professional en aquesta branca de les Ciències Biològiques resulta fonamental per a aconseguir un lloc de treball: segons l’anàlisi de l’estudi d’UVocupació, la taxa d’ocupació entre les persones que van realitzar pràctiques voluntàries durant els seus estudis de Grau se situa prop del 80%. A aquesta dada li segueixen altres tant o més falagueres: el percentatge de professionals que tenen un treball relacionat amb la seua titulació és del 58,3% i el de professionals amb categoria de tècnic o amb persones a càrrec és del 66,7%. Dins de l’anàlisi destaca que aquest assoliment professional té lloc un o dos anys després de la finalització dels estudis de Grau.

En tots els casos, augmenta el percentatge de titulades i titulats contractats en comparació amb el dels empleats que no van fer pràctiques: 55%, 45% i 50%, respectivament.

Com explica Sofía López, graduada en Ciències Ambientals per la Universitat de València, “gràcies a les pràctiques realitzades durant la carrera, vaig conéixer des de dins el món laboral i vaig poder veure la demanda real, de manera que vaig decidir continuar formant-me per a especialitzar-me en el camp de les aigües residuals”.

De fet, en ser preguntades pel factor més important en la dificultat per a trobar treball, les persones desocupades consideren que és “la falta de pràctica professional” i, fins i tot, d’especialització, per la qual cosa continuen ampliant els seus estudis amb màsters i cursos especialitzats.

“Els joves necessitem reptes i metes què seguir constantment, desafiaments que ens facen créixer i millorar en tots els aspectes de les nostres vides, i per això necessitem graus que estiguen a l’altura de les nostres expectatives: per a mi, el Grau en Ciències Ambientals ha complit les meues”, conclou. Sofia és ara personal tècnic en el Departament d’Explotacions d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals.

More information: