El professor Martínez Tur coordina un informe sobre l’aportació de la psicologia als Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Tarongers Institutes Support Unit
  • July 4th, 2022
 
Vicente Martínez Tur
Vicente Martínez Tur

El professor Vicente Martínez Tur ha coordinat l’informe internacional “This works in my plau! – Latin American Edition”. Aquest informe se centra en la contribució de la psicologia del treball i de les organitzacions a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Vicente Martínez Tur és catedràtic en l’institut d’investigació IDOCAL de la Universitat de València i President de la International Association of Applied Psychology (Divisió 1).

Per a la preparació de l’informe, segons explica el professor Martínez Tur, “se segueix un enfocament contextualitzat. Es tracta d’evitar l’ús de marcs conceptuals i de valors de països econòmicament desenvolupats, per la qual cosa en una primera fase s’identifiquen els factors de context que caracteritzen a Amèrica Llatina. Posteriorment, s’identifiquen estratègies i pràctiques que pogueren ser reeixides i possibles a la regió, tenint en compte aquests factors de context”.

L’informe ha sigut promogut per la International Association of Work and Organizational Psychology (IAAP). Els resultats es basen en la realització d’un Workshop i un estudi Delphi, per al qual s’ha comptat amb la participació de 33 experts en psicologia del treball i de les organitzacions d’Amèrica Llatina.

Vicente Martínez-Tur (Tavernes de la Valldigna, 1970) és catedràtic de Psicologia Social i de les Organitzacions a la Universitat de València, membre del l’IDOCAL (Institut d’Investigació de Psicologia dels RH, Desenvolupament Organitzacional i Qualitat de la Vida Laboral) i Director del Departament de Psicologia Social. Coordina una intensa activitat investigadora i de transferència en centres per a persones amb discapacitat intel·lectual, des de la Psicologia de les Organitzacions.

More information: