El Grau en Infermeria se situa entre les cinc titulacions amb millor inserció laboral de la UV

  • Fundació General UV
  • December 8th, 2021
 

D’acord amb els resultats del darrer Estudi d’Inserció Laboral, realitzat per UVocupació, el Grau en Infermeria se situa entre les cinc titulacions amb millor inserció laboral de la Universitat de València, amb una ocupació del 95,7% en un lloc de qualitat (que requeria estudis universitaris i estava molt relacionat amb la titulació), sent Infermeria el quart títol amb el percentatge més alt per a aquest indicador.

Les dades que llança l’Estudi d’UVocupació són igual de rellevants per a la categoria del lloc de treball desenvolupat pels egressats i les egressades en Infermeria: el 95,2% ocupava puestos de tècnic o tenia persones a càrrec. A més, aquests professionals presenten la millor retribució salarial de l’Àrea de Ciències de la Salut; el 84,6% tenia un treball a jornada completa; i quasi el 100% treballava en una empresa del sector sanitari i d’assistència social.

D’altra banda, aquest Grau es posiciona com a una de les titulacions de la Universitat de València amb més ràpida inserció laboral: el 87% de les persones egressades va trobar la seua primera ocupació durant els tres primers mesos després d’obtindre el títol.

I al mateix temps, està entre les cinc titulacions amb millor qualitat d’ocupació en el primer treball: en el 95,7% dels casos, el lloc estava relacionat amb la seua titulació (el tercer percentatge més elevat de la UV); el 91,3% va obtindre un primer treball que requeria estudis universitaris i estava molt relacionat amb la titulació, sent Infermeria la quarta titulació amb el percentatge més alt per a aquest indicador (ací, el valor per a la UV és de 49,8%, per tant, el Grau en Infermeria el supera en 41,5 punts); el 91,8% va ocupar llocs de tècnic o amb persones a càrrec, superant la xifra general de la UV en 42,2 punts; i el 82,7% estava contractat a jornada completa (el cinqué percentatge més alt de la Universitat).

Una altra dada important sobre Infermeria és el percentatge d’egressats i egressades contractades en les empreses on van realitzar les pràctiques (o en alguna relacionada amb aquestes), prop del 45%, sent el segon més elevat per davall d’Enginyeria Electrònica Industrial.

Per últim, en comparació amb els resultats obtinguts en el segon Estudi d’Inserció corresponents a l’any 2017, destaca l’augment de la taxa d’ocupació d’Infermeria en 13,3 punts, passant d’un 68,4% a un 81,7%, i del percentatge de persones ocupades a sis mesos d’acabar la carrera, passat d’el 76,8% en 2017 al 92,8% en 2019, és a dir, un increment de 16 punts.

Elena Pardo, graduada en Infermeria per la Universitat de València, és infermera a l’Hospital Clínic de València i ens conta la seua experiència des que començà els estudis de Grau fins a la seua inserció laboral, en el següent capítol de ‘Treballem’.

More information: