El grau en Estudis Hispànics experimenta un significatiu augment en la taxa d’ocupació amb una inserció pròxima al 90%

  • Fundació General UV
  • October 25th, 2022
 

Segons es desprén del quart Estudi d’Inserció Laboral de Graus de la Universitat de València, realitzat per UVocupació, la taxa d’ocupació d’Estudis Hispànics ha augmentat en els quatre últims anys en 15,6 punts, passant del 73% (en l’estudi del 2017) al 88,6% (en 2021).

D’altra banda, Estudis Hispànics presenta les xifres més altes en inserció dins del context de l’ocupació de qualitat (70,2%), és a dir, de persones diplomades treballant en un lloc que requereix titulació universitària i la funció de la qual està relacionada amb els estudis cursats.

Aquest és el cas de David Navarro, graduat en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures per la Universitat de València, que en l’actualitat és personal investigador en formació a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, on va cursar el grau i on es troba realitzant el doctorat, a més d’obtindre el Màster en Estudis Hispànics Avançats.

Es tracta de la primera ocupació de David, si bé anteriorment va realitzar pràctiques extracurriculars en un centre d’educació secundària. En aquest sentit, destaca la varietat d’eixides professionals de la carrera, com la docència, l’edició i la correcció de textos, l’assessorament lingüístic, fins i tot la gestió cultural i, per descomptat, la recerca, que és al que ell es dedica.

“El grau en Estudis Hispànics desenvolupa múltiples competències: la comprensió, la capacitat d’anàlisi, el pensament crític sobre els diferents discursos, les capacitats comunicatives i perfils humanístics complets especialitzats en les filologies. A més, ofereix un itinerari Minor, és a dir, l’especialització en una segona llengua, la seua literatura i la seua cultura, i es presenta amb un futur ampli, atés que l’espanyol, tant als països hispanoparlants com en la resta, és un valor cada vegada més puixant”, explica en el nou capítol de ‘Treballem. De la Universitat al món laboral’.

Encara que el lloc més habitual per a les persones titulades en Estudis Hispànics és el de professor/a de secundària, també destaca el que exerceix David, el de personal investigador en formació. En aquest cas, d’acord amb les dades de l’estudi d’inserció de la Universitat de València, els treballs relacionats amb la recerca es troben molt relacionats amb l’obtenció d’altes qualificacions durant la carrera i se solen exercir a la universitat.

Així, el sector on majoritàriament troben ocupació aquests egressats és el d’Educació, investigació i serveis culturals (74,5%).

El perfil de David Navarro respon, així mateix, a les dades obtingudes sobre formació després dels estudis de grau, ja que la pràctica totalitat de les persones diplomades continua per aquesta via (el 94%), de les quals el 67,4% va realitzar un màster oficial (el 55,2% el de professor/a de secundària per a preparar oposicions, la qual cosa comporta una certa inactivitat en el mercat laboral durant diversos anys fins a aconseguir la plaça fixa).

More information: