El Consell de Direcció de la UV visita la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

  • Office of the Principal
  • January 24th, 2020
 
D'esquerra a dreta: vicerector Justo Herrera, rectora M. Vicenta Mestre i degà de FCAFE Salvador Llana.
D'esquerra a dreta: vicerector Justo Herrera, rectora M. Vicenta Mestre i degà de FCAFE Salvador Llana.

La rectora i quatre membres de l’Equip de Direcció, van visitar la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per a escoltar, de primera mà, les necessitats i demandes del PAS, el PDI i l’estudiantat del centre.

La rectora de la Universitat de València M. Vicenta Mestre i quatre membres del Consell de Direcció (el vicerector d’Infraestructures i Economia Justo Herrera, el vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació Joaquín Aldás, la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat Elena Martínez i el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat Ernest Cano) participaren, en la jornada del 23 de gener, en quatre reunions que tingueren lloc a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (FCAFE). L’equip rectoral atengué als suggeriments del Personal d’Administració i Serveis (PAS), i la representació de l’alumnat, del Personal Docent i Investigador (PDI) i l’equip deganal.

Tot i que les iniciatives assenyalades pels diferents col·lectius estigueren, en moltes ocasions, compartides, representants del PAS varen fer èmfasi en les necessitats d’espai i el creixement de les càrregues de treball a la Facultat en els darrers anys, així com amb les qüestions relacionades amb els reptes de comunicació i de formació en l’abmit de la informàtica que imposa la nova implantació de l’Administració Electrònica. En aquest sentit, el vicerector Justo Herrera va fer menció al pla de racionalització d’espais en què està treballant el Consell de Direcció, el vicerector Joaquín Aldás va informar del projecte de formació en informàtica i reestructuracions al servei, i la vicerectora Elena Martínez explicà iniciatives d’administració electrònica enfocades a la conciliació.

En representació de l’alumnat dels dos campus, l’alumna Esther García es va encarregar d’informar de rellevants qüestions com són l’alimentació sostenible a les màquines de vending, les necessitats d’infraestructures per a l’estància i el transport de l’alumnat del campus d’Ontinyent, i idees relacionades amb millores per a la incorporació de la visió inclusiva en els espais del centre (com, per exemple, als banys). En aquest sentit, la vicerectora Elena Martínez va manifestar la seua coincidència amb aquest plantejament per part de l’alumnat, en especial amb la importància del foment de l’alimentació sostenible; per la seua banda, el vicerector Justo Herrera va informar sobre els avanços en relació a les properes millores d’infraestructures a la Universitat i els contactes mantinguts amb les autoritats municipals i autonòmiques a fi de millorar el transport al campus.

El PDI sol·licità qüestions específiques relacionades amb l’instrumental d’investigació, i genèriques com l’estabilització de la plantilla, la gestió i suport a la recerca, eines de traducció i difusió internacional, adaptació als nous procediments informàtics i infraestructures, i diverses iniciatives que el personal present suggerí que es contemplaren com a estratègics. En aquest sentit, el vicerector Ernest Cano va fer incidència en els plans que s’estan desenvolupant de cara als processos de consolidació de llocs de treball tant a FCAFE com a la resta de centres de la universitat.

El Prof. Salvador Llana, degà de la facultat, i el seu equip deganal varen remarcar tres qüestions: les necessitats d’espai de la Facultat, davant el seu gran creixement, el futur de l’estabilització dels llocs de treball del personal i la futurible reordenació dels estudis a la Facultat en la cerca d’una major especialització dels estudis al centre.

Per la seua banda, la rectora de la Universitat M. Vicenta Mestre va coincidir amb les demandes manifestades, començant pel creixement recent de la Facultat, situada com “un dels centres que més ha canviat en els últims anys”, el qual justifica les necessitats assenyalades pels diferents col·lectius. D’altra banda, remarcà les dues qüestions més importants que imposen limitacions al desenvolupament dels plans propis i les demandes dels diversos centres: el finançament de la universitat pública i la taxa de reposició. “Actualment la taxa de reposició és del 100 %, el que ens permet recuperar les jubilacions actuals, però no els darrers anys en què aquesta era baixa o nul·la”. Per últim, es va congratular dels avanços en infraestructures que han constituït demandes històriques de FCAFE com  l’adaptació del pati de la Facultat com un lloc per a l’esplai de la comunitat universitària que “en breu serà una realitat”.

Images gallery