El 94% de les persones titulades en Relacions Laborals i Recursos Humans treballa en acabar els estudis

  • Fundació General UV
  • January 24th, 2023
 

Una de les titulacions de les Ciències Socials i Jurídiques que presenten millors resultats d’inserció a la Universitat de València és el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, amb dades com aquestes: el 94% dels egressats i les egressades començaren a treballar en acabar els estudis superiors; la taxa d’activitat se situa en el 90,4%; i la d’ocupació en el 90,7%.

Són xifres extretes del darrer Estudi d’Inserció Laboral de Graus, publicat per UVocupació el passat 2022, del qual crida l’atenció un altre valor: més del 31% va ser contractat en l’empresa on va realitzar les pràctiques acadèmiques, és a dir, prop de 9 punts més que el percentatge global de la UV, 22,4%.

D’altra banda, en el quart estudi d’UVocupació trobem que el treball de qualitat ha millorat notablement respecte al tercer estudi, realitzat en 2018: el 64,1% ocupava un lloc relacionat amb la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans, i que a més requeria estudis universitaris, situant-se molt a prop de la mitjana universitària (61,9%) i experimentant un increment de 20,8 punts respecte al 2018, quan l’ocupació de qualitat presentava un percentatge del 43,3%.

Destaquen uns altres indicadors com ara el tipus de jornada (el 80% treballa a jornada completa, 15,2 punts més que el valor de la UV); la localització geogràfica (el 85,9% té el seu treball a la província de València, 18 punts més que la UV); el tipus de contractació (amb contracte estable el 60%, 26,3 punts més que la mitjana de la Universitat); i la titularitat del sector de treball (la immensa majoria està ocupat en l’empresa privada amb el 87,2%, i només el 12,8% treballa en el sector públic).

Per últim, les persones graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans es troben als departaments de Recursos Humans, Administració i Finances, i en menor mesura en Serveis Legals i Jurídics, on exerceixen càrrecs tècnics de recursos humans i laborals, o com a gestors/es laborals, investigadors/es, i agents de desenvolupament local.

L’últim capítol de Treballem. De la Universitat al món laboral està dedicat a aquest grau, i Vanessa Conesa, que treballa com a graduada social en la seua pròpia empresa, ens explica la seua experiència, primer com a estudianta UV, i després com a professional titulada.

More information: