Desenvolupen una tira reactiva que permet detectar i quantificar de manera ràpida i senzilla al·lèrgens en aliments

  • Press Office
  • December 23rd, 2022
 
Imagen de la noticia

Un equip de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Rares (CIBERER) ha desenvolupat un prototip de tira reactiva que identifica i quantifica d'una manera fiable, senzilla, portàtil, ràpida i molt barata el nivell d’al·lèrgens en aliments amb l'ajuda d'un telèfon mòbil. El treball ha sigut publicat en la revista Biosensors.

“L'al·lèrgia o hipersensibilitat als aliments s'estima que afecta actualment a prop de 520 milions de persones a tot el món. Aquestes reaccions ocorren principalment pel consum d'aliments que contenen traces d’al·lèrgens. Així, identificar-los i quantificar-los abans que l'aliment siga consumit és fonamental i és el que permet el test que hem desenvolupat”, apunta Sergi Morais, professor del Departament de Química de la Universitat Politècnica de València i investigador de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM).

El prototip s'ha desenvolupat com a prova de concepte per a la detecció simultània d’al·lèrgens d'ametla i cacauet, i s'ha validat amb aliments comercials d'ús quotidià, com ara galetes i barretes energètiques.

De cara al futur, l'equip de la UV, UPV i CIBERER assenyala que, tenint en compte les característiques de la tira reactiva, es podria adaptar fàcilment per a altres al·lèrgens, ja que el grup disposa d'anticossos específics per a un ampli tipus d’al·lèrgens i biomarcadors. “El nostre repte és desenvolupar una prova per a la quantificació simultània dels 14 al·lèrgens d'obligada declaració segons el Reial decret 126/2015”, apunta Patrícia Casino, investigadora de l'Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) de la Universitat de València i del CIBERER.


Fiabilitat de la prova

Entre els avantatges del prototip, l’equip d’investigació destaca la fiabilitat de la prova, que conté múltiples controls i calibradors interns integrats en una matriu miniaturitzada de 36 punts. “Amb la tecnologia de bioxip, realitzem 36 assajos en un únic pas. La informació derivada ens permet identificar in situ si el resultat obtingut és un vertader positiu o negatiu. A més, amb els calibradors interns i el telèfon mòbil podem quantificar amb una elevada precisió traces d'al·lergen en l'aliment”, destaca Ángel Maquieira, catedràtic del Departament de Química de la Universitat Politècnica de València.

Pel que respecta al mètode d'extracció, l'equip de la UV, UPV i CIBERER destaca la seua senzillesa, per la qual cosa pot ser realitzat per qualsevol persona, en qualsevol moment.

“Els mètodes d'extracció actuals consisteixen en múltiples etapes i requereixen equips sofisticats per a la trituració, desgreixat, extracció i purificació dels al·lèrgens. Per això, l'anàlisi es realitza en laboratoris qualificats. L'objectiu és descentralitzar l'anàlisi, igual que s'ha fet amb el test del COVID-19. Volem que qualsevol persona puga analitzar un aliment just abans de consumir-lo”, afig Sergi Morais.

El mètode d'extracció desenvolupat es basa en la utilització d'un molinet portàtil “grinder”, amb el qual es tritura i es filtra la mostra en un únic pas; a continuació, s'afigen 5 ml d'una dissolució per a extraure l'al·lergen i, una vegada preparada la mostra, la tira reactiva se submergeix en la dissolució. I en només 5 minuts s'obté el resultat, que es pot llegir amb un telèfon mòbil.

“Estimant un cost d'1 € per tira, la prova desenvolupada té gran potencial comercial, per exemple, en el sector alimentari per a la identificació ràpida d’al·lèrgens in situ i en el sector farmacèutic per a quantificar la potència dels extractes al·lèrgens utilitzats en les proves d'al·lèrgia”, destaca Amadeo Sena, investigador postdoctoral de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM).

Referència:

Sena-Torralba A, Gabaldón-Atienza J, Cubells-Gómez A, Casino P, Maquieira Á, Morais S. Lateral Flow Microimmunoassay (LFµIA) for the Reliable Quantification of Allergen Traces in Food Consumables. Biosensors (Basel). 2022 Nov 7;12(11):980. doi: 10.3390/bios12110980. PMID: 36354489; PMCID: PMC9688043.