Artistes i professors de la Universitat participen en Lisboa en una exposició sobre el capital

  • Press Office
  • October 29th, 2021
 
Bandera de Xàtiva amb disseny similar al del quadre 'Das Kapital', obra de Ricard Huerta..
Bandera de Xàtiva amb disseny similar al del quadre 'Das Kapital', obra de Ricard Huerta..

Artistes i professors universitaris participen en una exposició, que s’inaugura aquest 4 de novembre a Lisboa, que reflexiona sobre el tema del capital. La mostra es podrà visitar a la Biblioteca da Nova School of Science and Technology (Almada, Lisboa).

El llibre-catàleg, editat pel Centro de Investigação e de Estudos em BelasArtes, coordinat per Ilídio Salteiro, i amb textos de João Paulo Queiroz, Antonio García López, Ricard Huerta, Manuel Gantes, João Castro Silva, Dora-Iva Rita, Jorge dos Reis, Luís Herberto i Hugo Ferrão.

Es tracta d’un projecte en què un conjunt d’artistes i professors universitaris han dissertat creant obres, on el capital és el tema objecte d'anàlisi i reflexió. Per què el capital? Segons els organitzadors, perquè quant a la cultura, és a vegades el més important i al mateix temps el menys necessari. Important per a la difusió i divulgació dels resultats artístics, però en ocasions el que condiciona, coarta i limita la creativitat de l’artista.

La primera exposició amb aquesta temàtica va tindre lloc en l'Institut Superior d'Economia e Gestao de Lisboa entre el 28 d'octubre i el 28 de novembre de 2016. El nivell de les obres allí exposades va animar a promoure noves mostres tant a Espanya com a Portugal, per la qual cosa el projecte ha anat creixent quant a obres, dissertacions i espais expositius.

A més de la publicació del llibre-catàleg ‘Capital’, editat pel CIEBA, amb els resultats del projecte, e el conjunt d'activitats proposades s’ha adequat a l’esperit del CMM, ja que ha propiciat la creació i transferència de coneixement, donant a conéixer els resultats d'una investigació col·laborativa de caràcter internacional. També ha servit per a afavorir la creació i participació de xarxes internacionals de treball en l'àmbit de les belles arts, donant a conéixer en altres països. I finalment posa en valor el paper legitimador de la universitat com a promotora del desenvolupament cultural al marge de les pressions del mercat de l'art.

És possible fer-se una idea de la qualitat dels artistes investigadors que han participat en el projecte, mirant els seus currículums Es tracta d’un projecte que després de cinc anys conclou en la seu de la Biblioteca da Nova School of Science and Technology, Almada (Lisboa), en la mateixa ciutat que va arrancar allà pel 2016 sota el títol de ‘Dinheiro’. En el seu transitar el projecte ha anat madurant, sumant idees, i obres, i incorporant contribucions valuoses per a entendre l'estat actual de l'art i la seua complicada supervivència en l'actual societat de l'entreteniment digital.

File in: Exposicions