La UV celebra la I Jornada Esportiva adreçada a estudiants amb diversitat funcional