El SEDI organitza sessions informatives sobre les properes eleccions d'estudiants.