Presidenta
María Emilia Adán García
 
Vocals nats
Rectora
Mª Vicenta Mestre Escrivà
Secretària General
Mª Elena Olmos Ortega
Gerent
Juan Vicente Climent Espí
 
Vocals elegits pel Consell de Govern
PDI
Jesús Olavarría Iglesia
PAS
María Vicenta Alandí Palanca
Estudiant
Manuel González Ferrandis
Vocals designats en representació dels interessos socials
Designat per les Corts Valencianes
Carmen Soto Peris
Ricard Camarena Ivars
Designats pel Conseller competent en matèria d'Universitats
 
José Miguel Rosell Tejada
Pablo Calatayud García

Designada pel Conseller competent en matèria d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica

Teresa Puchades Olmos
Designat per l'Ajuntament de València
Javier Ismael Mateo García
Designada per la Diputació provincial de València
Pilar Teresa Sarrión Ponce
Designats per Organitzacions Sindicals
Antonio Calderón Benito
Gema Signes Mulet
Ana María García Alcolea
Designats per Organitzacions Empresarials
Joaquín Cerveró Vilar
Leonor Saiz Amorós
Rafael Pla Micó
Designada pel Consell de Cambres Oficials
Lourdes Soriano Cabanes
Designat pels Col·legis Profesionals
Francisco José Marín Crespo
Designats per la Presidenta del Consell Social
Silvino Navarro Gómez-Ferrer
Fernando Gil Bort
Secretari
Vicente Boquera Amil