Convocatòria 2021

De moment els projectes de la Universitat de València de l'any 2021 han rebut una subvenció total de 693.015 €

 KA210-ADU: Associacions a xicoteta escala en Educació de Persones Adultes

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
BRINCANDO:Creativity, artistic practices and play as tools for social transformation Ester Alba (Servei de Cultura) 60.000 €

KA220-ADU: Associacions de cooperació en Educació de persones adultes

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
Suporting professionals working with and people with Parkinson's disease (SUPER) Jorge Garcés (Institut Polibienestar) 54.358 €
Fostering competences to promote active ageing through a social e-tool (E-ACTIVE)

Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

64.929 €

KA210-VET: Associacions a xicoteta escala en Formació Professional

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
GAD: Game creation in augmented reality enhancing (GAD) Jose Badía Valiente (Departament d' Enginyeria Química) 17.476 €  

 

KA220-VET: Associacions de cooperació en Formació Professional

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
Recognition of good VET practices for Refugees (RECOVET) Fernando Marhuenda Fluixá (Dept. Didàctica i Organització Escolar) 47.990 €

KA210-SCH: Asociaciones a pequeña escala en Educación Escolar

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
Technology is everywhere! Where is the balance? (TECH) Ana Ancheta (Dept Educacio Comparada i Historia de l'Educacio) 19.920 €

KA220-HED: Associacions de cooperació en Educació Superior

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
Neet prevention  in  Educational  systems  through  positive  Future  vision  Enhancing  Learning and teacher Education (NEET) Rosa M Baños (Dpt Personalitat,Avaluació i Tractaments Psicològics) 48.942 €
Higher Educational tools for an Embodied & creative Education on Energy (e^4) Jose Rafael Cantó Domenech (Didactica de les Ciencies Experimentals i Socials) 34.413 €
Intergenerational Digital Service Learning (IDOL) MªJesús Martinez Usarralde 33.850 €

 

Modul Jean Monnet 

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
SEV: “Strengthening European Values” Valentín Bou (Departament de Dret Internacional) 50.000 €
“Citizens Integration into European Union Democracy” (CitiEudem) Maria Jesús García ( Departament de Dret Administratiu i Processal) 22.000 €

Càtedra Jean Monnet

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
SGEI-EU: “Services of General Economic Interest in the framework of social and territorial cohesion” Maria Jesús García ( Departament de Dret Administratiu i Processal) 50.000 €
EMU post-pandemic governance.(EURECOVERY) Cecilio Tamarit (Departament d'Estructura Económica) 50.000 € 

Academies de professors Erasmus+

Títol del projecte Professor responsable Subvenció concedida a la UV
European Platform for Vocational Excellence in Health Care (EUVECA) Jorge Garces - Polibienestar 168.204 €