L'objectiu de les accions Jean Monnet és promoure l'excel·lència en l'ensenyament i la recerca en l'àmbit dels estudis sobre la Unió Europea a tot el món. Aquestes accions també tracten d'impulsar el diàleg entre el món acadèmic i els responsables polítics, en particular amb l'objectiu de millorar la gobernanza de les polítiques de la UE. Els estudis sobre la Unió Europea comprenen l'estudi d'Europa íntegrament, amb especial recalcament en el procés d'integració europea, atenent tant als aspectes interns com als externs. La disciplina cobreix així mateix el paper de la UE en un món globalitzat i en la promoció d'una ciutadania i un diàleg europeus actius entre persones i cultures.

Les principals matèries són les següents:

1. UE i Estudis sobre Regionalisme Comparatiu
2. Estudis sobre Comunicació i Informació de la UE
3. Estudis Econòmics de la UE
4. Estudis Històrics de la UE
5. Estudis sobre Diàleg Intercultural de la UE
6. Estudis Interdisciplinaris de la UE
7. Estudis sobre Relacions Internacionals i Diplomàcia de la UE
8. Estudis Jurídics Econòmics de la UE
9. Estudis Polítics i Administratius de la UE.

Les activitats Jean Monnet recolzen les accions següents:

1. Mòduls Jean Monnet (ensenyament i recerca)
2. Càtedres Jean Monnet (ensenyament i recerca)
3. Centres d'excel·lència Jean Monnet (ensenyament i recerca)
4. Xarxes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

 

  1. Mòduls Jean Monnet (ensenyament i recerca)

Un Mòdul Jean Monnet és un breu programa docent (o curs) de l'àmbit dels estudis sobre la Unió Europea en una institució d'educació superior. La durada mínima de cada Mòdul és de 40 hores lectives per curs acadèmic. Es considera que les hores lectives comprenen hores de contacte directe en el context de conferències per a grups, seminaris i tutories, i poden incloure qualsevol de les possibilitats anteriors en format d'aprenentatge a distància, però no inclouen ensenyament individual. Els mòduls poden concentrar-se en una disciplina determinada dels estudis sobre la Unió Europea o bé adoptar un enfocament multidisciplinari, i, per tant, recórrer a les aportacions acadèmiques de diversos professors i expert.

El módul Jean Monnet en el que participa la Universitat de València és:

The New European Law on Family and Successions

Professor responsable: Rosa Lapiedra Alcamí

 

  1. Càtedres Jean Monnet (ensenyament i recerca)

Una Càtedra Jean Monnet és un lloc docent especialitzat en estudis sobre la Unió Europea per a professors universitaris. El titular d'una Càtedra Jean Monnet ha de ser una única persona i ha d'impartir un mínim de 90 hores lectives per curs acadèmic. Es considera que les hores lectives comprenen hores de contacte directe en el context de conferències per a grups, seminaris i tutories, i poden incloure qualsevol de les possibilitats anteriors en format d'aprenentatge a distància, però no inclouen ensenyament individual ni supervisió. Si la institució d'educació superior ha establit un Centre d'excel·lència Jean Monnet, la Càtedra Jean Monnet ha d'assumir la responsabilitat acadèmica del Centre.

La càtedra Jean Monet en la que participa la Universitat de València és:

EU Tax Law and Policy: In search for coherence and specialization- TAXPOL

Professor responsable: Alfredo García Prats

 

  1. Centres d'excel·lència Jean Monnet (ensenyament i recerca)

Un Centre d'excel·lència Jean Monnet és un focus de competència i coneixement sobre temes relacionats amb la Unió Europea. La responsabilitat acadèmica del Centre correspondrà al titular d'una Càtedra Jean Monnet. Els Centres d'excel·lència Jean Monnet reuneixen experiència i competències d'experts d'alt nivell (inclosos les Càtedres Jean Monnet i els coordinadors de Mòduls Jean Monnet) i tenen per objectiu desenvolupar sinergies entre les diferents disciplines i recursos en estudis europeus, així com crear activitats transnacionals conjuntes i vincles estructurals amb institucions acadèmiques d'altres països. D'aquesta manera es garanteix també l'obertura a la societat civil. Els Centres d'excel·lència Jean Monnet exerceixen un important paper a l'hora d'arribar als estudiants de facultats que normalment no tracten qüestions relacionades amb la Unió Europea, així com als responsables polítics, els funcionaris, la societat civil organitzada i el públic en general.

 

  1. Xarxes Jean Monnet (debat polític amb el món acadèmic)

Les Xarxes Jean Monnet impulsen la creació i el desenvolupament de consorcis d'agents internacionals (HEI, Centres d'excel·lència, departaments, equips, experts individuals, etc.) en l'àmbit dels estudis sobre la Unió Europea. Contribueixen a recopilar informació, intercanviar pràctiques, construir coneixement i promoure el procés d'integració europea en el món. Aquesta acció pot també recolzar l'enriquiment de les xarxes existents de suport a determinades activitats, principalment mitjançant la participació de joves investigadors en temes relacionats amb la UE. Els projectes es basaran en propostes unilaterals centrades en activitats que no es puguen culminar amb èxit a escala nacional i requerisquen la participació d'un mínim de cinc institucions associades (inclosa la institució sol·licitant) de cinc països diferents. El seu objectiu és l'execució de projectes de caràcter multinacional, no nacional.

 Més informació: Erasmus+ Jean Monnet