Documents útils 2021-2022

 1. Abans d'anar-te'n
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació
 3. A la tornada 
 4. Altres documents i recomanacions
 5. Regne Unit. Informació específica

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2022-22 (març 2021)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis (del 25 de març al  30 d'abril) a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus Estudis" i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular i les dades personals de la persona a qui hem d'avisar en cas que tingues una emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares a desembre de 2020, on line, en el centre d'idiomes.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis inicial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir-ne una còpia (Botó “Imprimir inicial”). Cal fer el Contracte d'Estudis, i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 15 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula. Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada. Cal que el presentes a través de l'aplicació ENTREU accedint a "El meu lloc personal" després que la teua acceptació haja sigut validada. Segueix les instruccions que trobaràs en "angela". De vegades resultat difícil obtindre la signatura del coordinador de la universitat d'acollida, si és així, pots pujar el Contracte d'estudis a Entreu sense la seua signatura i recollir-li-la en arribant.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis 

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Online Learning Agreement (OLA). La comissió europea ha decidit que el OLA serà d'ús obligatori dins de dos cursos, en el curs 2022-2023. Per aquest motiu la Universitat de València ha decidit no utilitzar l'OLA en el curs 2021-2022. Hem informat a les universitats sòcies sobre aquesta decisió. La Unió Europea està posant en marxa un sistema online, per a la preparació i signatura del contracte d'estudis. Si la universitat de destinació t'exigeix un OLA, reenvia'ns el correu i els respondrem nosaltres.
 • Conveni de Subvenció d'estudiantat Erasmus. Ja no està disponible! (Document en pdf) ----- (Document en word). Cal que empleneu les dades personals i el compte corrent de la primera pàgina i que signeu al final del document. És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Has d'imprimir el document, emplenar les teues dades i signar-lo. A causa de la situació sanitària causada pel Covid-19 no es presentarà en paper però has de conservar-lo per si et reclamem l'original d'aquest document amb posterioritat. Aquests document i el Contracte d'estudis els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU accedint a "El meu lloc personal" després que la teua acceptació haja sigut validada. Segueix les instruccions que trobaràs en "angela". 
 • Conveni de Subvenció d'estudiants Erasmus que visiten una universitat de Regne Unit: han de utilitzar el Conveni de Subvenció del curs 2020-2021 ja es pot presentar per Entreu.uv.es en "els meus tràmits".
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Més informació sobre el suport lingüístic en línia: http://erasmusplusols.eu.  
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te'n d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada tancat el Contracte d'estudis pel teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partir del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. També pots demanar un segon curs en una altra llengua. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu

Com són els tests OLS?

 • Visat. Si viatges al Regne Unit o Turquia necessitaràs un visat, llegeix la informació en la secció Altres. Si eres nacional d'un estat que no pertany a la Unió Europea és molt probable que necessites un visat, contacta amb l'ambaixada del país de destinació.

 

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació. Presenta't en l'Oficina de Relacions Internacional per a informar de la teua arribada. Et donaran el Certificat d'Incorporació. Has d´entrar en Entreu i annexar una còpia en pdf a través de "els meus tràmits" en el procediment “Expedient Erasmus Estudis”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa, on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). Les modificacions realitzades abans del 5 d'octubre generen un nou "Contracte d'estudis inicial" que s'obté clicant sobre "Imprimir inicial" i substitueix els contractes anteriors. El dia 5 d'octubre aquest contracte inicial queda fixat. Les modificacions posteriors al dia 5 d'octubre generen un Contracte de canvis (o during) que s'obté (una vegada tancat) amb el boto "Imprimir modificació". Els canvis posteriors generen un nou Contracte de canvis que incorpora tots els canvis i substitueix els anteriors documents de canvis. Les modificacions de contracte d'estudis, una vegada signades, s'han de pujar en format pdf a Entreu.uv.es opció "els meus tràmits".

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a erasmus.estudis@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes de la finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a erasmus.estudis@uv.es s'ha de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de només segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2018-2019

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de "els meus tràmits" i "Expedient Erasmus Estudis" acompanyat del Contracte d'Estudis i si escau el document de canvis del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, canvis al Contracte d´estudis inicial (Changes). Juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial com les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Cap al dia 15 del mes d'acabament de la teua mobilitat rebràs un correu recordatori perquè faces el test final. En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu
 • Certificat de notes (Transcript of Records: ToR). En el cas que la universitat de destinació et faça arribar a tu el certificat de notes, has de reenviar-lo al teu coordinador o coordinadora. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1.

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més, has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2018-2019

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea (Regne Unit, Turquia) hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus. Consulta cobertures i preus de les polisses de cobertura sanitària en viatge. Altres companyies interessants són https://www.guardme.eu/uvalencia i https://universitasmundi.com/. En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per disposar de majors cobertures durant la teua estada.
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs. En el cas de Turquia has de contractar una assegurança privada per a la durada de la mobilitat.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea es possible que necessites un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza'l adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

5.  Regne Unit. Particuaritats

 • Si viatges a Regne Unit necessitaràs tramitar un visat. Ací trobaràs informació sobre quin visat necessites. Per a curs complet necessites el Student Visa (taxa 348 Lliures). Per a mobilitat semestral es convenient el Standard Visitor Visa (taxa 95 Lliures). Cal estar molt atent a la informació que t'envie la teua universitat. Els visats per a Regne Unit s'han de tramitar a través del Visa Application Center de Madrid o Barcelona. En aquest document trobaràs un Resum informatiu.
 • El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) ha publicat el document Movilidad al Reino Unido: requisitos de visado y otros asuntos relacionados en la seua pàgina web
 • Regne Unit:  si la teua mobilitat al Regne Unit és de curs complet, et donaran d'alta obligatòria en el National Health Service (la Seguretat Social britànica) i hauràs de pagar una taxa d'unes 470 lliures esterlines. Si la teua mobilitat al Regen Unit és de durada semestral, l'alta en el NHS no és obligatòria. Pots triar donar-te d'alta en el NHS per uns 250 euros o contractar una assegurança privada. 
 • Sobre el certificat d'idioma, consulta quin visat necessites.

 

 

Documents útils 2020-2021

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València
 4. Altres documents i recomanacions.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2020-21 (març/abril 2020)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2020-2021” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular i les dades personals de la persona a qui hem d'avisar en cas que tingues una emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer el dia 14 de desembre de 2019.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis inicial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “Imprimir inicial”). Cal fer el Contracte d'Estudis, i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 15 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula. Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU accedint a "El meu lloc personal" després que la teua acceptació haja sigut validada. Segueix les instruccions les instruccions que trobaràs en "angela". De vegades resultat difícil obtindre la signatura del coordinador de la universitat d'acollida, si és així, pots pujar el Contracte d'estudis a Entreu sense la seua signatura i recollir-li-la en arribant.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus.  És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Has d'imprimir el document, emplenar les teues dades i signar-lo. A causa de la situació sanitària causada pel Covid-19 no es presentarà en paper però has de conservar-lo per si et reclamem l'original d'aquest document amb posterioritat. Aquests document i el Contracte d'estudis els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU accedint a "El meu lloc personal" després que la teua acceptació haja sigut validada. Segueix les instruccions que trobaràs en "angela".
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Més informació sobre el suport lingüístic en línia: http://erasmusplusols.eu.  En el curs 2020-2021 no hi haurà test final.
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te'n d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada tancat el Contracte d'estudis pel teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partir del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. També pots demanar un segon curs en una altra llengua. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu

Com són els tests OLS?

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació. Presenta't en l'Oficina de Relacions Internacional per a informar de la teua arribada. Et donaran el Certificat d'Incorporació. Has d´entrar en Entreu i annexar una còpia en pdf a través de "el meu lloc personal" en el procediment “Expedient Erasmus Estudis 2020-2021”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa, on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). Les modificacions realitzades abans del 5 d'octubre generen un nou "Contracte d'estudis inicial" que s'obté clicant sobre "Imprimir inicial" i substitueix els contractes anteriors. El dia 5 d'octubre aquest contracte inicial queda fixat. Les modificacions posteriors al dia 5 d'octubre generen un Contracte de canvis (o during) que s'obté (una vegada tancat) amb el boto "Imprimir modificació". Els canvis posteriors generen un nou Contracte de canvis que incorpora tots els canvis i substitueix els anteriors documents de canvis.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a erasmus.estudis@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes de la finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a erasmus.estudis@uv.es s'ha de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de només segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2018-2019

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de "el meu lloc personal" i "Expedient Erasmus Estudis 2020-2021" acompanyat del Contracte d'Estudis i si escau el document de canvis del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, canvis al Contracte d´estudis inicial (Changes). Juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial com les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Ha desaparegut en el curs 2020-2021
 • Certificat de notes (Transcript of Records: ToR). En el cas que la universitat de destinació et faça arribar a tu el certificat de notes, has de reenviar-lo al teu coordinador o coordinadora. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1.

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més, has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2018-2019

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus. Consulta cobertures i preus. Altres companyies interessants són https://www.guardme.eu/uvalencia i https://universitasmundi.com/
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea es possible que necessites un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza'l adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

Documents útils 2019-2020

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València (inclou despeses pel Covid-19)
 4. Altres documents i recomanacions.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2019-20 (març 2019)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis 2019-2020 a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2019-2020 Acceptació” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular, on vulgues cobrar la beca, la llengua de docència predominant en què rebràs les classes a la universitat de destinació i les dades personals de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer el dia 15 de desembre de 2018.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis incial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis, el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir”). Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals amb seu al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus). Has de realitzar el Contracte d'Estudis, i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 21 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus (Original). És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Estarà disponible al mes de juny. Necessitem el document amb la teua firma original. Has de presentar-lo en paper abans d'anar-te'n, conjuntament amb una còpia del Contracte d'Estudis en el Servei de Relacions Internacionals amb seua al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus)
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se i un altre en acabant. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Més informació sobre el recolzament lingüístic en línea: http://erasmusplusols.eu
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada realitzat el Contracte d'estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partri del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. També pots demanar un segon curs en una altra llengua. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu

Com són els tests OLS?

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació.Es tracta del primer document que rebràs quan arribes a la Universitat de destinació. Per a enviar-lo al Servei de Relacions Internacionals, has d´entrar en Entreu i adjuntar una còpia del mateix dins del procediment “Expedient Erasmus Estudios 2019-2020 - Destinació”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa (botó “imprimir”), on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). És molt important que guardes una còpia signada de totes les modificacions que fages, donat que hauràs de presentar-les al Servei de Relacions Internacionals, en tornar de la teua estada, en la forma que s´indica més endavant.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a relaciones.internacionales@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes al de finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a relaciones.internacionales@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de nomes segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2018-2019

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2019-2020 - Finalització" acompanyat del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, modificacions al contracte d´estudis inicial (Changes). Aquest documents s'han de pujar a ENTREU juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial como les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 • Despeses extraordinàries per la Covid-19. La Universitat de València ha de pagar la beca Erasmus Estudis d'acord al temps real acreditat amb el Certificat d'Estada. El temps durant el qual s'ha seguit (des de València) docència on-line de la universitat de destinació es considera temps real d'estada i ha d'estar inclòs en el Certificat. Per altra banda, no podem pagar més temps de beca del que consta en el teu nomenament; per exemple si consten 9 mesos en el nomenament i has acreditat 9 mesos i 8 dies, no podem pagar més de 9 mesos de beca sota cap circumstància. Hi ha més informació en la secció "Informació sobre la Covid-19"
 • En canvi, si el temps acreditat d'estada és inferior al màxim previst en el teu nomenament i has tingut despeses extraordinàries a conseqüència de la Covid-19, podem tramitar un expedient per a pagar el temps de beca no acreditat amb el límit del temps màxim del nomenament. Has de presentar la "Sol·licitud per despeses extraordinàries Covid-19" al mateix temps que el Certificat d'Estada en el l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2019-2020 - Finalització". Hauràs de pujar un únic fitxer en format pdf que continga la sol·licitud i les factures.
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Cap al dia 15 del mes d'acabament de la teua mobilitat rebràs un correu recordatori perquè faces el test final. En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més,  has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2018-2019

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant. 
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.


Documents útils curs 2018-2019

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València
 4. Altres documents i recomanacions.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següents per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2018-19 (març 2018)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis 2018-2019 a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2018-19 Acceptació” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular, on vulgues cobrar la beca, la llengua de docència predominant en què rebràs les classes a la universitat de destinació i les dades personals de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer el dia 16 de desembre de 2017.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis incial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis (preferentment en el mes de juny), el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir”). Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals amb seu al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus). Has de realitzar el Contracte d'Estudis (preferiblement en el mes de juny), i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 21 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus (Original). És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Estarà disponible al mes de juny. Necessitem el document amb la teua firma original. Has de presentar-lo en paper abans d'anar-te'n, conjuntament amb una còpia del Contracte d'Estudis en el Servei de Relacions Internacionals amb seua al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus)
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se i un altre en acabant. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Per al curs 2018-2019 està limitat a les llengües següents: alemany, francés, anglés, italià, neerlandés, txec, danés, grec, polonés,  suec i portugués. Més informació sobre el recolzament lingüístic en línea: http://erasmusplusols.eu
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada realitzat el Contracte d'estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partri del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu 

Com són els tests OLS?

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació.Es tracta del primer document que rebràs quan arribes a la Universitat de destinació. Per a enviar-lo al Servei de Relacions Internacionals, has d´entrar en Entreu i adjuntar una còpia del mateix dins del procediment “Expedient Erasmus Estudios 2018-2019 - Destinació”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa (botó “imprimir”), on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). És molt important que guardes una còpia signada de totes les modificacions que fages, donat que hauràs de presentar-les al Servei de Relacions Internacionals, en tornar de la teua estada, en la forma que s´indica més endavant.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a relaciones.internacionales@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes al de finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a relaciones.internacionales@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de nomes segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2018-2019

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2018-2019 - Finalització" acompanyat del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, modificacions al contracte d´estudis inicial (Changes). Juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial como les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Cap al dia 15 del mes d'acabament de la teua mobilitat rebràs un correu recordatori perquè faces el test final. En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més,  has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2018-2019

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant. 
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

Documents útils 2017-2018

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València
 4. Altres documents i recomanacions.

Important:  els estudiants i les estudiantes  han de llegir amb deteniment i seguir les instruccions següent per tal de poder cobrar la beca.

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2017-18 (març 2017)

Vídeo Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis (versió 2016-2017)

 • Accepta la beca Erasmus Estudis 2017-2018 a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2017-18 - Acceptació” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular, on vulgues cobrar la beca, la llengua de docència predominant en què rebràs les classes a la universitat de destinació i les dades personals de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergència. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels exàmens d'idioma que vares fer el dia 17 de desembre de 2016.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis incial hauràs de complimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis (preferentment en el mes de juny), el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir”). Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzaràs la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals amb seu al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus). Has de realitzar el Contracte d'Estudis (preferiblement en el mes de juny), i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 21 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis

Indicacions del Contracte d'Estudis

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus (Original). És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Estarà disponible al mes de juny. Necessitem el document amb la teua firma original. Has de presentar-lo en paper abans d'anar-te'n, conjuntament amb una còpia del Contracte d'Estudis en el Servei de Relacions Internacionals amb seua al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus)
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se i un altre en acabant. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instruccions. Per al curs 2016-2017 està limitat a les llengües següents: alemany, francés, anglés, italià, neerlandés, txec, danés, grec, polonés,  suec i portugués. Més informació sobre el recolzament lingüístic en línea: http://erasmusplusols.eu
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada realitzat el Contracte d'estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que complimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialment en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant a partri del 21 de juliol.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtinguts, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sense cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentre fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu 

Com són els tests OLS?

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació.Es tracta del primer document que rebràs quan arribes a la Universitat de destinació. Per a enviar-lo al Servei de Relacions Internacionals, has d´entrar en Entreu i adjuntar una còpia del mateix dins del procediment “Beca Erasmus Estudios 2017-2018 - Destinació”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només són necessàries si es canvien les assignatures inicialment previstes al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de complimentar-lo obligatòriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa (botó “imprimir”), on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tu, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). És molt important que guardes una còpia signada de totes les modificacions que fages, donat que hauràs de presentar-les al Servei de Relacions Internacionals, en tornar de la teua estada, en la forma que s´indica més endavant.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La pròrroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes acadèmics però no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a relaciones.internacionales@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes al de finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a relaciones.internacionales@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de només primer semestre o de nomes segon semestre (en el segon cas, convé demanar-ho abans del 31 de desembre).

3A la teua tornada a València.

Vídeo Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2016-2017

 • Certificat d'Estada Es tracta de l´últim document que rebràs a la Universitat de destinació. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada i és necessari per a fer l´últim pagament de la beca. S'ha de presentar al Servei de Relacions Internacionals a través de l'aplicació ENTREU a través de l'expedient "Beca Erasmus Estudis 2017-2018 - Finalització" acompanyat del Contracte d'Estudis. Els dos documents s'han de pujar a l'aplicació en una única sessió. És important que tingues en consideració els advertiments sobre dates i les prohibicions de correccions que consten al peu i darrere del document que pots descarregar en aquest paràgraf.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, modificacions al contracte d´estudis inicial (Changes). Juntament amb el certificat d´estada. Tant el contracte inicial como les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades són vàlides). 
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació fins que finalitze la teua estada i hages presentat el certificat d´arribada. Una vegada rebuda la invitació enviada directament  pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). Cap al dia 15 del mes d'acabament de la teua mobilitat rebràs un correu recordatori perquè faces el test final. En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més,  has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Vídeo Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2017-2018

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Targeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant. 
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consolat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consolat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renunciar a la beca, utilitza adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli aquests imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.

Documentació necessària curs 2016-2017

 1. Abans d'anar-te'n.
 2. A la teua arribada a la Universitat de destinació.
 3. A la teua tornada a València
 4. Altres documents i recomanacions.

Important: Per a que els estudiants puguen obtindre la beca econòmica Erasmus estudis cal que lligen amb deteniment i segueixen tots els tràmits establerts en els punts següents. 

 1. Abans d'anar-te'n.

Presentació de les Sessions Informatives estudiants Erasmus estudis 2016-17 (abril 2016)

Video Presentació tràmits abans de l'estada Erasmus Estudis 2016-2017

 • Accepta la beca Erasmus Estudis 2016-2017 a través de l'aplicació Entreu. Hauràs d´entrar en el procediment “Expedient Erasmus estudis 2016-17” i omplir un formulari on line molt senzill. Només necessitaràs incloure: els 24 dígits (IBAN) del teu compte bancari del que has de ser titular, on vulgues cobrar la beca, la llengua de docència predominant en què rebràs les clases a la universitat de destinació i les dades personals (també DNI) de la persona amb qui hem de contactar en cas d'emergencia. En finalitzar l´acceptació, obtindràs un pdf amb el justificant d´haver fet l'acceptació i un altre pdf amb el nomenament oficial de la plaça Erasmus Estudis adjudicada i, si és el cas, el certificat d'haver aprovat algun dels examens d'idioma que vares fer el dia 19 de desembre de 2015.

Com obtindre els documents de l'acceptació 

 • Formalitza el teu Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) amb el o la Coordinador/a Acadèmic/a de Mobilitat de la teua titulació. Tens la llista de coordinadors/es en aquest enllaç http://ir.uv.es/j3N0eH1. El contracte conté el llistat d´assignatures que faràs a l´estranger i el reconeixement d´assignatures que obtindràs al teu grau. El contracte d'estudis incial hauràs de cumplimentar-lo obligatòriament on line mitjançant el Portal Serveis Estudiant Una vegada hages fet la teua proposta de Contracte d'estudis (preferentment en el mes de juny), el teu coordinador acadèmic haurà de validar-lo (tancar-lo). Només si el contracte d´estudis està tancat pel teu coordinador, podràs imprimir una còpia (Botó “imprimir”). Abans de marxar a la teua destinació, has de presentar una còpia del Contracte d'Estudis inicial signada (s´admeten signatures escanejades) per l´estudiant, pel teu coordinador acadèmic de la Universitat de València i pel coordinador de la universitat on realitzarás la teua estada, en companyia del Conveni de Subvenció (veure més avall). Aquests dos documents els hauràs de presentar al Servei de Relacions Internacionals amb seu al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus). Has de realitzar el Contracte d'Estudis (preferiblement en el mes de juny), i el teu coordinador acadèmic ha de tancar-lo abans del dia 22 de juliol. En cas contrari, no podràs fer la Automatrícula.

Tutorial sobre el Contracte d'Estudis    

Indicacions del Contracte d'Estudis      

 • Conveni de Subvenció de mobilitat d'estudiants Erasmus (Original). És un document que conté les dades administratives i econòmiques de la teua beca. Estarà disponible al mes de juny. Necessitem el document amb la teua firma original. Has de presentar-lo en paper abans d'anar-te'n, conjuntament amb una còpia del Contracte d'Estudis en el Servei de Relacions Internacionals amb seua al Palau de Cerveró: Plaça Cisneros, número 4, 46003 València. (Els estudiants del Campus de Burjassot poden presentar-lo a l´Oficina de Relacions Internacionals d´aquest Campus)
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma inicial). En el programa Erasmus+ els estudiants i estudiantes que participen en una acció de mobilitat (estudis o pràctiques) han de realitzar un test de coneixements de l'idioma de docència de la universitat de destinació abans d'incorporar-se i un altre en acabant. Rebreu un correu electrònic al vostre mail institucional de la Universitat, des d'una aplicació de la UE, amb les instructions. Per al curs 2016-2017 està limitat a les llengües següents: alemany, francés, anglés, italià, neerlandés, txec, danés, grec, polonés,  suec i portugués. Més informació sobre el recolçament linguïstic en línea: http://erasmusplusols.eu
 •  Automatrícula Erasmus Estudis de crèdits internacionals. Abans d'anar-te d'estada has de formalitzar la teua automatrícula en la Universitat de València. Una vegada realitzat el Contracte d'estudis i en haver-ho tancat el teu coordinador acadèmic, els crèdits internacionals apareixeran en la teua Automatrícula. Aquesta, recollirà la suma dels crèdits de les assignatures de la Universitat de València que cumplimentares al Contracte d'estudis. A més, també pots matricular-te d'altres assignatures a cursar a la Universitat de València (especialmente en els casos d´estades semestrals), tot respectant el nombre de crèdits màxim segons la normativa de matrícula. Podràs fer l´automatrícula d´acord amb la teua cita de matrícula, com passava en cursos anteriors. Està previst que les automatrícules es realitzen mitjançant el Portal Serveis Estudiant entre el 25 de juliol i el 6 de setembre.
 • Curs d´idiomes on line (OLS). Una vegada hages fet l´avaluació lingüística prèvia a la mobilitat, i en funció dels resultats obtesos, rebràs una altra invitació per mail per a fer un curs d´idiomes on line. Serà en la mateixa llengua de la primera avaluació. Encara que la realització del curs no és obligatòria, sí que és una oportunitat per a que millores el teu nivell en la llengua estrangera de docència, sese cap cost econòmic. Encara que comences el curs d´idiomes abans d´anar-te´n, pots fer-lo i acabar-lo mentres fas la teua estada de mobilitat. Més informació a http://erasmusplusols.eu 

2A la teua arribada a la Universitat de destinació.

 • Certificat d'Incorporació.Es tracta del primer document que rebràs quan arribes a la Universitat de destinació. Per a enviar-lo al Servei de Relacions Internacionals, has d´entrar en Entreu i adjuntar una còpia del mateix dins del procediment “Beca Erasmus estudios - Destino”. Guarda l'original com a comprovant. La tramitació del primer pagament de les beques es farà per ordre de recepció d'aquest document.
 • Modificació del contracte d'estudis. Les modificacions només sòn necesàries si es canvien les assignatures inicialment prevites al contracte d´estudis. Aquest tràmit hauràs de cumplimentar-lo obligatoriament mitjançant el Portal Serveis Estudiant per a que les modificacions es reflecteixen en el teu expedient. S'han de sol·licitar una vegada estigues en la universitat de destinació i abans de que hagen transcorregut 5 setmanes des de l'inici de les classes. Una vegada sol·licitades les modificacions pel Portal Serveis Estudiant, el teu coordinador acadèmic haurà de tancar el contracte per a que pugues obtindre una còpia impresa (botó “imprimir”), on es mostraran les assignatures modificades i la taula de correspondència entre elles. Aquest document ha d'estar signat per tú, pel teu Coordinador en destinació i pel teu Coordinador de Mobilitat a la Universitat de València (les signatures poden estar escanejades). És molt important que guardes una còpia signada de totes les modificacions que fages, donat que hauràs de presentar-les al Servei de Relacions Internacionals, en tornar de la teua estada, en la forma que s´indica més endavant.

Esquema de la gestió i terminis del contracte d´estudis (Learning Agreement)

Important: No podrem ingressar el primer termini de la beca si manca una part de la documentació esmentada en els punts anteriors.

 • Sol · licitud de pròrroga d'estada. La prórroga suposa convertir una estada de primer semestre en una de curs complet. Té efectes académics peró no té efectes econòmics. És a dir, el període que amplies (segon semestre) no tindrà ajuda econòmica. A més de presentar degudament omplit l´imprés de sol·licitud de pròrroga a relaciones.internacionales@uv.es s´ha de modificar el contracte d'estudis en els termes previstos anteriorment. En tot cas, s´ha de demanar abans d´un mes al de finalització de l´estada inicialment prevista.
 • Sol·licitud de reducció d'estada. Només s'acceptaran les sol·licituds de reducció rebudes abans del 31 de desembre de 2016. A més de presentar l´imprés de sol·licitud de reducció a relaciones.internacionales@uv.es, has de modificar el contracte d'estudis en el Portal de Serveis Estudiants. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de primer semestre. La reducció suposa convertir una estada de curs complet en una estada de primer semestre. 

3A la teua tornada a València.

Video Presentació tràmits al finalitzar l'estada Erasmus Estudis 2016-2017

 • Certificat d'Estada. Conté les dates d´inici i de finalització de la teua estada, normalment el demanaràs en l'Oficina Internacional de la universitat de destinació. Tin en compte els avisos sobre les dates i la prohibicio de correccions que hi ha a la segona pàgina. Es necessari per a fer l´últim pagament de la beca. Cal que el presentes al Servei de Relacions Internacionals a traves d'ENTREU. Prepara un fitxer en format pdf i puja'l al procediment “Beca Erasmus Estudis - Finalització”. Conserva l'original durant cinc anys.
 • Contracte d'estudis inicial (Learning Agreement) i, en el seu cas, modificiacions al contracte d´estudis inicial (Changes). Juntament amb el certificat d´estada, també hauràs d´adjuntar en el procediment “Beca Erasmus Estudis - Finalització” ENTREU una còpia en format pdf del contracte inicial d´estudis i de les seues modificacions. Tant el cotracte inicial como les modificacions han d´anar degudament signats per tu i pels dos coordinadors de mobilitat de la teua titulació: el de la Universitat de València i el de la universitat en què has fet la teua estada Erasmus. (Les signatures escanejades sòn vàlides). 
 •  Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE). Es tracta d´un qüestionari d´avaluació de la teua estada Erasmus. L´informe es realitzarà on line a través de l'aplicació informàtica habilitada per la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), responsable del programa Erasmus. No rebràs la invitació mentre no que hages presentat el Certificat de Estada a través d'ENTREU. Una vegada rebuda la invitació enviada directament pel sistema de control en línia del Programa Erasmus (Mobility Tool) al correu institucional de l'estudiant, hauràs de realitzar l´informe en el termini indicat.
 • Online Linguistic Suport (test d'idioma final). A partir del dia 15 del mes d'acabement de la teua mobilitat tindràs disponible el test final en l'aplicació OLS. Rebràs un correu recordatori en el teu mail institucional (user@alumni.uv.es). En qualsevol moment de la teua estada pots consultar en la OLS la data prevista a partir de la qual tindràs 15 dies per a fer el test final. Hi ha tota la informació en erasmusols.eu

Important: No podrem ingressar el segon termini de la beca si manca una part d'aquesta documentació. A més, has de superar almenys el 50% dels crèdits internacionals en què t'hages matriculat a la Universitat de València. L'objectiu del programa de mobilitat és obtenir un aprofitament acadèmic i per això reps la beca. Si no superes el 50 % hauràs de reintegrar la quantia rebuda en concepte de beca.
 

4.  Altres documents i recomanacions

Video Presentació altres tràmits i recomanacions Erasmus Estudis 2016-2017

Video Presentació ajudes econòmiques Erasmus Estudis 2016-2017 (ajudes provisionals, basades en el curs 2015-16)

 • És obligatori comptar amb cobertura sanitària. Trau-te la Targeta Sanitària Europea. Si vas a un país en què no estigues cobert per la Tarjeta Sanitària Europea hauràs de contractar una assegurança privada en els termes establerts en el punt següent.
 • En tot cas, et recomanem que contractes una assegurança privada per dispondre de majors cobertures durant la teua estada. La Universitat de València és una de les universitats espanyoles adherides a OnCampus, companyia especialitzada en assegurances per a la comunitat universitària. Des d'aquest enllaç pots contractar online l'assegurança i imprimir-te el justificant. 
 • Inscriu-te en l'Ambaixada o Consulat espanyol més pròxim. Visita la web del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquesta inscripció és obligatòria.
 • Ací pots veure recomanacions de viatge del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol.
 • Si viatges a Turquia necessitaràs tramitar un visat davant de l'ambaixada o consulat turcs.
 • Si eres estudiant de la Universitat de València amb una estada Erasmus estudis concedida i a més a més eres nacional d'un país que no pertany a la Unió Europea necessitaràs un visat. Consulta amb l'ambaixada del teu país i amb l'ambaixada del país al que viatges.  En tot cas, has de saber que la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de maig de 2016, obliga al país d'acollida a facilitar-te els tràmits.
 • Imprès de renúncia. Si necessites renúnciar a la beca, utilitza adreçat a erasmus.estudis@uv.es
 • Imprés de canvi de compte corrent: Si necessites canviar el teu número de compte corrent, ompli este imprés i envia-ho a la direcció pagos.erasmus\@uv.es junt amb una còpia de la cartilla o document semblant on consten els 24 dígits, des de el teu correu de la universitat. 
 • Autorització. Deixa una autorització signada a alguna persona de la teua confiança. Podrà fer tràmits davant la Universitat quan tu estigues fora.
 • Carta de l'Estudiant Erasmus. Coneix els teus drets i obligacions com a participant en el programa Erasmus.
 • Els teus drets com a estudiant de mobilitat europeu.