La Universitat de València ha obert la convocatòria d'ajudes Erasmus+ de la Unió Europea per promocionar la mobilitat amb fins formatius del personal d'administració i serveis.

Informació general del programa

L'acció ofereix al Personal d'Administració i Serveis la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats europees a través del finançament d'estades formatives, millorant així les seues aptituds per a desenvolupar més eficientment les seues tasques als seus llocs del treball.

Convocatòria curs 2022-2023

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line Seu Electrònica. En cas de requerir-la, el manual d'ajuda es troba disponible en angela.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2023 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

NOVETAT: l'ajuda finançarà fins a 7 dies de mobilitat (fins a cinc d'activitat, docent o formativa, i fins a dos addicionals, en funció de la coincidència o no de les dates del viatge i les activitats docents o formatives (veure “Preguntes freqüents”)

Imotion, web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar:

  • Annex II: acord de mobilitat per a la formació, escanejat i degudament emplenat i signat
  • l'acreditació del requisit lingüístic (B1 d'anglés o de l'idioma en el qual es desenvolupe l'activitat programada).

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través de Seu Electrònica

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, ha d'aportar-se el conveni de subvenció, amb la signatura original o electrònica de la persona sol·licitant. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.

Si no es disposa de signatura electrònica, deurà remetre posteriorment l'original per correu intern de la Universitat al Servei de Relacions Internacionals al Palau de Cerveró.

3. Documentació final:

Una vegada finalitzada l'estada, s'haurà d'aportar:

  • Annex IV: certificat d'estada, expedit per la persona responsable de la universitat de destí, signat en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.
  • Annex V: memòria de despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tíckets corresponents.

A més, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) en la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho en línia en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Convocatòria curs 2021-2022 – segon semestre

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 30 de juny de 2022 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Imotion, web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar

Si la sol·licitud compleix els requisits, es notificarà el nomenament o concessió a través de ENTREU.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada l'ajuda i prèviament a la realització de l'estada, ha d'aportar-se el conveni de subvenció, amb la signatura original o electrònica de la persona sol·licitant. Aquest document es podrà remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es.

Si no es disposa de signatura electrònica, deurà posteriorment remetre l'original per correu intern de la Universitat al Servei de Relacions Internacionals al Palau de Cerveró.

3. Documentació final:

Una vegada finalitzada l'estada, s'haurà d'aportar

A més, rebrà el Qüestionari UE (EU Survey) en la seua adreça de correu electrònic. Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho en línia en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Convocatòria curs 2021-2022 – Primer semestre

Hi haurà una nova convocatòria à finals d'any per a sol·licitar estades previstes per al segon semestre, entre gener i setembre de 2022.

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la resta de documentació requerida es presentarà a través del formulari on-line ENTREU.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 15 de novembre de 2021 o fins que s'exhaurisquen les places disponibles.

Accés a Imotion (web que centralitza la informació sobre setmanes internacionals realitzades en diferents universitats europees i adreçades al PAS).

A la sol·licitud caldrà adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament complimentat i signat.

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una volta adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, caldrà presentar al Servei de Relacions Internacionals un original del conveni de subvenció signat per la persona sol·licitant.

3. Documentació final:

S'haurà d'aportar el certificat d'estada expedit per la persona responsable a la universitat destinació, signat en data igual o posterior al darrer dia de l'activitat formativa. Aquest document es pot remetre per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

A més, s'haurà d'omplir la memòria justificativa de les despeses de transport, acompanyada dels bitllets o tiquets corresponents.

Per acabar, una volta justificada l'estada, rebreu el Qüestionari UE (EU Survey) a la vostra adreça de correu electrònic. Haureu d'omplir-lo i remetre'l online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

1. Sol·licituds:

La sol·licitud i la documentació es presentaran a través de ENTREU

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de juny de 2020 o fins que s'esgoten les places disponibles.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar l'acord de mobilitat per a la formació escanejat i degudament emplenat i signat i l'acreditació del requisit lingüístic (B1 d'anglés o de l'idioma en el que es desenvolupe l'acttivitat programada).

Annex II: acord de mobilitat per a la formació

2. Documentació prèvia a l'estada:

Una vegada adjudicada la beca i prèviament a la realització de l'estada, s'haurà de presentar en el Servei de Relacions Internacionals el conveni de subvenció. Si la signatura és manuscrita, ha d'entregar-se l'original. Si es disposa de signatura electrònica, podrà remetre's per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

Annex III: Conveni de subvenció

3. Documentació final:

 S'haurà d'aportar el certificat d'estada signat per la persona responsable de la universitat de destinació, en data igual o posterior a l'últim dia de l'activitat formativa. Es pot remetre el certificat per correu electrònic a l'adreça pas-pdi@uv.es

A més, s'haurà d'emplenar la memòria justificativa de les despeses de transport, l'original del qual es farà arribar al Servei de Relacions Internacionals juntament amb els bitllets o tiquets i targetes d'embarque corresponents.

Annex IV: Certificat d'estada

Annex V: Memòria justificativa de les despeses de transport

Accés al calculador de distàncies de la Unió Europea

Una vegada lliurada la documentació justificativa, rebrà en el seu correu electrònic una invitació per a accedir a l'enllaç del Qüestionari UE (EU Survey). Haurà d'emplenar-ho i remetre-ho online en el termini de 30 dies des de la seua recepció.

Finalment, rebrà una notificació, també en el seu correu electrònic, per a descarregar des de ENTREU (El meu lloc persoal – Notificacions) un Certificat que acredite l'estada realitzada.