La Universitat de València, en línia amb els objectius del seu Pla Estratègic i dins de la seua política d'internacionalització, desenvolupa iniciatives estratègiques que puguen contribuir a la consecució d'una educació, aprenentatge i investigació en els més alts nivells d'excel·lència.

Entre aquestes iniciatives es troba la pertinença a xarxes i associacions internacionals a fi d'incrementar el seu grau de visibilitat, facilitar l'intercanvi de coneixements, executar projectes internacionals, així com potenciar l'ambient de cooperació internacional multilateral.

Actualment la Universitat de València participa de manera activa en les següents xarxes i associacions: