La normativa per a la signatura de convenis marc de col.laboració internacional pots consultar-la en:

Protocol