1. Què són los BIPs?
  2. Convocatòria BIPs 2022-23
  3. Resolució de sol·licituds

1. Programes Intensius Combinats (Blended Intensive Programmes - BIPs)

Què són?

És una combinació de mobilitat física de curta duració (normalment 5 dies) amb un component virtual que utilitzen mètodes innovadors d'ensenyament.

El component virtual pot realitzar-se abans, durant o després de la mobilitat física.

La mobilitat combinada de curta duració poden ser un primer pas important per als estudiants que dubten a anar a l'estranger. Ofereix l'oportunitat d'aprofitar aqueixes relacions i experiència per a crear un format de mobilitat nou i més inclusiu.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles que combinen la mobilitat física amb un component virtual, els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota mena d'estudiants, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Qui ho organitza

Són organitzats per un consorci que ha de comptar 3 universitats de 3 països europeus diferents del programa Erasmus+.

La universitat organitzadora és la universitat d'acolliment, en la qual es realitza el component presencial del programa.

És requisit imprescindible comptar amb una assistència mínima de 15 estudiants incoming.

Els BIPs amb finançament per a aquest curs 2022-2023 han de finalitzar abans de l'1 d'octubre de 2023.

El model de proposta ha de remetre's a bips@uv.es.

Quant duren

La mobilitat amb presència física pot durar de 5 a 30 dies.

La mobilitat virtual no estableix un mínim ni un màxim de duració. Dependrà de cada BIP.

Reconeixement ECTS

La participació en un BIP atorga 3 crèdits ECTS a l'estudiantat (component físic i virtual combinat).

En el cas de alumando de doctorat, els 3 ECTS no es reconeixen en el seu cicle d'estudis. No obstant això, els 3 ECTS han de considerar-se com una guia per a la càrrega de treball de la mobilitat combinada curta duració a nivell de doctorat.

Preguntes freqüents

Enllaços d'interés

2. Convocatòria BIPs 2022-23

3. Resolució de sol·licituds

  1. Intersectional Approach Research on Diversity and Migration Narratives
  2. Challenges in Data Science: Big Data, Biostatistics, Artificial Intelligence and Communications
  3. Fifth Physics Erasmus Summer School: From Earth to the edge of the Universe
  4. First EuCAPT School: Cosmology
  5. Gastronomic Sciences for Humanities