Què són?

És una combinació de mobilitat física de curta duració (normalment 5 dies) amb un component virtual que utilitzen mètodes innovadors d'ensenyament.

El component virtual pot realitzar-se abans, durant o després de la mobilitat física.

La mobilitat combinada de curta duració poden ser un primer pas important per als estudiants que dubten anar a l'estranger. Ofereix l'oportunitat d'aprofitar aqueixes relacions i experiència per a crear un format de mobilitat nou i més inclusiu.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles que combinen la mobilitat física amb un component virtual, els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota mena d'estudiants, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Qui ho organitza

Són organitzats per un consorci que ha de comptar amb un mínim 3 universitats de 3 països europeus diferents del programa Erasmus+.

Ha d'haver-hi una universitat d'acolliment que s'encarrega de l'organització de la part virtual i de la part física dels BIP.

Qui poden sol·licitar l’ajuda

Podrà demanar l'ajuda qualsevol estudiant que complisca els requisits establits en el Programa Intensiu Combinat en el qual desitja participar.

Reconeixement ECTS

La participació en un BIP atorga 3 crèdits ECTS a l'estudiantat (component físic i virtual combinat).

En el cas de alumando de doctorat, els 3 ECTS no es reconeixen en el seu cicle d'estudis. No obstant això, els 3 ECTS han de considerar-se com una guia per a la càrrega de treball de la mobilitat combinada curta duració a nivell de doctorat.

Enllaços d'interés

Com fer la sol·licitud

Ha de sol·licitar-se l'ajuda en algun dels tres terminis establits per la convocatòria:

 1. des de l'endemà de la publicació en el DGV i fins al 20 de gener de 2023
 2. entre el 10 i el 31 de març de 2023, tots dos inclosos
 3. entre el 10 i el 31 de maig de 2023, tots dos inclosos

S'han de seguir els següents passos:

 1. Cumplimentar i signar el model de sol·licitud de la convocatòria en pdf.
 2. Tramitar la sol·licitud en este link
  Una vegada dins, s'haurà d'entrar amb “Usuari de la Universitat”
  En la pestaya "General" les dades a completar son:
  Tipus Unitat: “Serveis universitaris y Serveis Centrals”
  Nom Unitat: “Servei de Relacions Internacionals i Cooperació”
  Grup destinatari: “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs) 2022-23”
  En este pdf pots veure com has de fer la sol·licitud
Ajudes
 • L'alumnat beneficiari rebrà una ajuda diària de 70 euros al dia, que serà abonada al finalitzar l'estada internacional.
 • Amb independència de la durada real de l'estada, que quedarà determinada per la institució d'acollida, es finançaran com a màxim 7 días d'estada: 5 dies per la activitat formativa i 2 dies addicionals de financiació per al viatge.
 • Consultar la convocatòria per obtindre més detalls sobre la quantia de les ajudes.
Tràmits posteriors
 1. Abans d'iniciar l'estada en l'estranger:
  1. Complimentar el Contracte d'Estudis inicial (Learning Agreement).
  2. Complimentar i signar el Conveni de Subvenció.
 2. Al finalitzar l'estada en en l'estranger:
  1. Presentar el Certificat d'Estada signat per la universitat extrangera.
 3. Complimentar en línia l'Informe Final de l'Estudiant (Qüestionari UE) que serà enviat per mail al correu de l'alumnat participant, en finalitzar l'estada.

La documentació dels tràmits 1 i 2 es presentarà a través de Seu Electrònica, apartat “Els meus tràmits”. Entrant amb l'usuari i contrasenya de la UV apareixerà l'expedient “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs) 2022-23”. La documentació requerida a cada moment s'annexarà a través de l'opció “Accions/Annexar”.