Imatge dels membres de l'equip

Del 26 al 30 de setembre, estudiants i personal universitari van participar en una reunió internacional organitzada per l'aliança en el marc del projecte “Superbacteris: sensibilitzar a la població sobre la resistència als antimicrobians mitjançant l'aprenentatge de serveis”.

Estudiants i personal acadèmic de la Universitat de Opole, la Universitat de València, la Universitat de Palerm i la Universitat Johannes Gutenberg de van treballar en un equip internacional per a reforçar la consciència social sobre els perills de les superbacterias. Es tracta d'una continuació del projecte creat per la professora Belén Fouz i el professor Sergi Maicas (Facultat de Microbiologia i Ecologia, Facultat de Biologia de la Universitat de València UV). En aquesta part del projecte, més d'una dotzena d'estudiants i alguns professors de les 4 universitats esmentades van participar en seminaris, activitats de laboratori i tallers de creació pròpia.

Les trobades van versar sobre els perills de les superbacteris i sobre la conscienciació de l'ús inadequat dels antibiòtics. Els estudiants també van parlar sobre la creació d'eines per a analitzar el canvi d'actituds a causa d'una exposició de fotos i cartells en els instituts. Durant la visita a Magúncia, els professors van participar en reunions i tallers per a planificar futures activitats i continuar desenvolupant l'equip que participa en el projecte.

Els membres de l'equip conviden als membres de la comunitat universitària interessats a unir-se al seu projecte i a participar en futures reunions. Més informació: forthem@uv.es.