Pràctiques en escola a Magúncia
Foto de Tim Mossholder en Unsplash

La duració de les pràctiques escolars és de l'1 al 31 de març de 2023 i la data límit per a presentar la sol·licitud és el 31 de gener de 2023.

Es tracta d'una gran oportunitat per a l'estudiantat de magisteri i d'altres estudis afins relacionats amb la formació del professorat, ja que es busca un/a professor/a de ciències polítiques, ètica/filosofia o història en una de les nostres escoles associades a Magúncia, Anne-Frank-Realschule plus Magúncia.

El/la estudiant en pràctiques assistirà al professorat a l'aula i ajudarà a l’alumnat a crear connexions entre el material del curs i els seus mons vitals per mitjà de pràctiques pedagògiques específiques, afavorint el reeixit procés d'aprenentatge de l’estudiantat. També es preveu que la persona que realitzara les pràctiques impartisca 3 sessions setmanals sota la supervisió de professors experimentats. Els/les seleccionats/des ensenyarien en alemany i, per tant, es requereix un nivell B2 o C1 en aquest idioma.

Més detalls sobre les tasques previstes de planificació, preparació i execució de les classes, així com les habilitats d'assistència i ensenyament requerides es poden trobar en l'oferta de pràctiques de l'escola corresponent.

Informació sobre les pràctiques FORTHEM en escoles.