Les universitats associades a l'Aliança FORTHEM ofereixen possibilitats de formació de professorat entorn de les zones de l'Aliança FORTHEM. Aquesta forma d'internacionalització és una possibilitat d'aprenentatge permanent que s'ofereix al professorat que treballa en escoles situades a les regions de l'Aliança.

Organitzem sis cursos de formació professional de professors en línia de mitja jornada de duració des de setembre de 2021 fins a juny de 2022.

Els cursos de formació estan oberts a professors/es i educadors/es de tots els països associats a FORTHEM i s'oferiran en anglés sobre els següents temes:

1. Heterogeneïtat i diferenciació interna;

2. Assessorament;

3. Interculturalitat;

4. Aprenentatge basat en projectes.

Les formacions sobre Assessorament i Interculturalitat estan dirigides a professors/es i educadors/es de centres d'ensenyament secundari i altres centres educatius de totes les matèries.

Les formacions sobre Heterogeneïtat i diferenciació interna i Aprenentatge basat en projectes estan dirigides al professorat de llengües estrangeres de centres d'ensenyament secundari.

Tres professors/es de cadascun dels set països participaran en les formacions en línia per a professors/es.

Pot trobar més informació en:

  1. Pàgina web de la Universitat Johannes Gutenberg de Magúncia.
  2. Resum de tots els cursos.
  3. Inscripció oberta per a la Formació Professional de Professors.

Tinga en compte que:

-la seua inscripció és vinculant

-es requereix una adreça de correu electrònic seriosa

-les inscripcions sense dades completes no es tindran en compte