FORTHEM Campus és una de les missions de mobilitat de l'Aliança FORTHEM, una forma innovadora de programa intensiu de formació transversal entorn d'algun dels set temes dels Laboratoris FORTHEM

El campus FORTHEM és un programa semestral d'una duració mínima de 3 mesos i 30 ECTS, dirigit a estudiants de tots els cicles de les set universitats FORTHEM. Organitzat en cada ocasió per la universitat que lidera el laboratori d'investigació corresponent, cada campus té una orientació temàtica diferent, amb mòduls d'activitats diverses i cursos impartits per professorat de les universitats de l'Aliança. Finançat amb càrrec als fons Erasmus, a diferència d'una estada ERASMUS ordinària, el campus FORTHEM ofereix un bloc de cursos reglats, seminaris, tallers, etc de diverses àrees de coneixement i susceptible de reconeixement. Els Campus FORTHEM pretenen a més servir d'esperó per a aquells/as estudiants indecisos a l'hora de sol·licitar una mobilitat internacional.

Més informació disponible sobre els diferents Campus FORTHEM en el següent enllaç.